Stadskantoor in beweging: Van vier locaties naar één toekomstbestendig Huis voor de Stad

Vrijdag 15 februari 2019

We willen een Huis van en voor de Stad creëren, waarbij de dienstverlening aan onze inwoners volledig tot zijn recht komt en een gemeente die midden in de samenleving staat. We willen met het Huis voor de Stad dé plek zijn waar verbinding, innovatie en een inspirerende ontmoetingsplek vanzelfsprekend is. Duurzaamheid staat daarbij hoog op de agenda. Kortom, echt een voorbeeld voor de stad en klaar voor de toekomst.

.

Van vier locaties naar één

Van vier gebouwen naar één gebouw. Een duurzaam gebouw. Een inclusief, open en toegankelijk gebouw. Een gebouw dat bijdraagt aan een economisch-vitaal Helmond. Een eigentijds en flexibel gebouw. En bovendien een gebouw dat passend en verantwoord is bij een publieke organisatie. Die kernthema’s zijn het fundament voor de nieuwe huisvesting van het Huis voor de Stad, die op de plek van het huidige Stadskantoor moet verrijzen.

Passend en verantwoord

Het Huis voor de Stad is straks een gebouw dat primair functioneel is en aansluit bij de kernthema’s. We zetten in op een gebouw dat past bij de rauwe schoonheid van Helmond waar onze inwoners, ondernemers en organisaties zich in kunnen herkennen. Passend bij de schaal van Helmond en financieel verantwoord.

Van en voor de stad

We zetten juist in op een Huis van en voor de stad. Natuurlijk kunnen ook ambtenaren werken in het Huis maar het is veel meer dan dat: we hebben ook voor ogen dat inwoners er meer kunnen vinden dan alleen gemeentelijke informatie. Het gebouw is ook van en voor onze ondernemers en bedrijven, (vrijwilligers)organisaties, samenwerkingspartners en ademt democratie. Echt een Huis van en voor de Helmonder.

Voorbereiding

De afgelopen tijd is opgehaald wat diverse mensen/ondernemers/instellingen belangrijk vinden. Dit is verwerkt in de visie Stadskantoor in beweging en welke uitgangspunten relevant zijn in de verdere uitwerking. De visie sluit ook aan op het coalitieakkoord ‘Helmond. Stad in beweging’. De gemeenteraad wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet toe te kennen van 1 miljoen Euro om de visie verder uit te werken en te vertalen in een businesscase op basis van een scenarioanalyse. Daarnaast om de aanbesteding voor te bereiden en te komen tot een (voorlopig) ontwerp. Zodat er straks op basis van betrouwbare informatie een besluit genomen kan worden door de gemeenteraad later dit jaar. Op basis van de uitwerking van deze voorbereiding, wordt pas een definitief besluitvormingstraject ingezet.

Niets doen is geen optie

De huidige gebouwen zijn verouderd, stammen voor een groot gedeelte uit de jaren tachtig en zijn hard aan onderhoud toe. Ook de huidige huisvesting vraagt om een substantiële investering (onderhoud, vervanging etc) De huisvesting is niet meer van deze tijd én al zeker niet toekomstbestendig. Uiteindelijk streven we naar een toekomstbestendige huisvesting, passend bij onze duurzame uitgangspunten. Een écht Huis voor de Stad, ook voor organisaties en inwoners van de stad én die aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit en financieel verantwoord.