De peelgemeenten zetten hun sportieve samenwerking voort

Vrijdag 22 februari 2019

De buurtsportcoaches zetten zich ook het komend jaar actief in voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening, om bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

.

Afgesproken is dat buurtsportcoaches uit de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren zich ook in 2019 weer in gaan zetten om mensen met een beperking, ziekte of aandoening in beweging te brengen. Om dat te vieren bespraken de wethouders, gedeputeerde Henri Swinkels, beleidsmedewerkers en buurtsportcoaches wat Uniek Sporten De Peel heeft bereikt en hoe de toekomst eruitziet. Ook maakten zij kennis met aangepast sportaanbod in de regio, zoals duiken en E-fit. “We willen in De Peel zoveel mogelijk mensen bereiken en begeleiden naar voor hen passend aanbod. We kennen de initiatieven en verenigingen in de regio en helpen mensen graag met het vinden van hun sport- of beweegactiviteit” vertelt Daan Gardien, projectleider Uniek Sporten de Peel.

Sportmaatje

Dit jaar is ook het sportmaatjesproject gestart om de stap naar een vereniging te verkleinen of de motivatie te verhogen om aan de slag te gaan. Hierin werkt Uniek Sporten De Peel samen met Uniek Sporten Zuid Brabant en MEE Zuidoost Brabant. Daan Gardien: “Sportmaatjes helpen je ook zoeken naar welke activiteit bij je past, of gaan mee sporten en bewegen. Je staat er dus echt niet alleen voor.”

Uniek Sporten de Peel

Vijf gemeenten omarmen de samenwerking voor de aankomende drie jaar. En Gemert-Bakel heeft ook de wens om bij het project betrokken te blijven. Tijn van Lankvelt, buurtsportcoach aangepast sporten in Gemert-Bakel, benadrukt: “Goede samenwerking leidt tot een betere match van vraag en aanbod in de regio. Er wordt niet alleen gezocht naar een passende activiteit, maar we ondersteunen met elkaar ook de verenigingen met kennis en advies.” Daarnaast begeleiden de beweegcoaches bij het regelen van vervoer en het aanvragen van hulpmiddelen.

Met de oprichting van het sportloket Uniek Sporten De Peel is regionaal werk gemaakt van sportstimulering- en ondersteuning voor mensen met een beperking, ziekte of aandoening. Toegankelijk sportaanbod in de regio is zichtbaar gemaakt, uitgebreid en versterkt. Er zijn nog genoeg uitdagingen om meer mensen duurzaam in beweging te krijgen. Samen werken we aan een inclusieve samenleving waarin bewegen voor iedereen mogelijk is. Kijk voor meer informatie op de website van Uniek Sporten - Brabant.