Militaire onderscheidingen voor Henri Kessels

Maandag 2 december 2019

Zaterdagavond 30 november heeft mevrouw P.L.N. (Lien) Kessels-Kho uit handen van Loco-burgemeester Erik de Vries postuum twee belangrijke militaire onderscheidingen uitgereikt gekregen voor haar man wijlen Henri Kessels, namelijk: Het Mobilisatie Oorlogskruis & Het Ereteken voor Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne.

Militaire onderscheidingen

De heer Henri Kessels trad op 17 november 1938 in dienst bij het 3e Bataljon Genie Troepen in Tjimahi.

Op 12 januari 1939 ging de heer Kessels een verbintenis aan met het Koninklijk Nederlands Indisch Leger, kortweg KNIL, voor een periode van zes jaar. De oorlog kwam en spoedig werd hij uitgezonden naar en ingezet in “de Oost”. Op 8 maart 1942 werd de heer Kessels in Bandoeng krijgsgevangene. Een lange periode van gedwongen tewerkstelling volgde. Wonder boven wonder heeft de heer Kessels alles overleefd, op 15 augustus 1945 capituleerde Japan.

Op 12 september 1945 werd hij geplaatst bij het Genie Magazijn te Balikpapan en bevorderd tot Korporaal. Later ging dit over in het subkader Genie- en Verbindingstroepen te Batavia. Vervolgens volgde nog het Leger Genietroepen Meester Cornelis en op 2 augustus 1950 het Nederlandse Raijons Commando Djakarta

Om erkenning te geven voor de enorme inzet voor het leger is door het Ministerie van Defensie postuum toegekend aan de Korporaal van het voormalig Koninklijk Nederlands-Indisch Leger: wijlen Henri Florent Kessels.

Dit alles is mogelijk gemaakt door het belangeloze werk van de heer Marco Huysdens. Hij zet zich enorm in om (inmiddels voor zo’n 250) KNIL militairen, verzetsstrijders en andere oorlogsveteranen de hen toebehorende onderscheidingen te laten toekennen en uitreiken.

Uw Reactie
Uw Reactie