Meer bomen om de stad groener en duurzamer te maken

Woensdag 4 december 2019

Vandaag, woensdag 4 december, heeft onze wethouder Erik de Vries een aantal bomen geplant aan de Broederwal in Brandevoort. Deze aanplant maakt deel uit van het plan om, verdeeld over 20 plaatsen in de stad, zo’n 170 bomen extra aan te planten. Dit wordt gedaan om de stad duurzamer en groener te maken.

boom broederwal geplant door wethouder

In 2018 hebben wij de bewoners gevraagd op welke plaatsen extra bomen in de stad geplant kunnen worden. Er zijn toen ruim 100 voorstellen ingediend. Voor een aantal locaties, bijvoorbeeld de Kasteeltuin, waren zelfs meerdere aanvragen gedaan.

Door de landschapsarchitect zijn alle voorstellen getoetst. Ze moesten voldoen aan de voorwaarden voor de aanplant van de nieuwe bomen. Zo moesten het nieuwe plaatsen zijn, geen vervanging van bestaande bomen en geen locaties waar vanuit een project al bomen geplant worden. Verder moeten de bomen passen vanuit stedenbouwkundig- en landschappelijk oogpunt. Ook moeten de bomen duurzaam aangeplant kunnen worden. De gemeente plant namelijk bijna geen bomen meer in de verharding.

Locaties

Op de volgende locaties worden één of meerdere bomen worden geplant:

 • Boscotondo/Kasteel
 • Broederwal
 • Cacaokade
 • Cederhoutstraat
 • Chopinlaan
 • Christiaan Huygenslaan
 • Deurneseweg
 • Ecozone Brandevoort
 • Geeneindse Kerkweg
 • Gooisehof
 • Hortensiapark
 • Montgolfierstraat
 • Nemerlaerhof
 • Oudartstraat
 • Sjef de Krimpepad
 • Spitsmuisstraat
 • Zangershof

Er is gekozen voor een grote diversiteit in zowel soorten als in vormen. Verder is gekozen voor een spreiding over de stad zodat in elke wijk nieuwe bomen geplant worden. Het afgelopen plantjaar zijn de eerste vijf locaties al voorzien van nieuwe bomen. In het najaar van 2019 worden de resterende bomen geplant.

Uw Reactie
Uw Reactie