Groen licht voor bouw 30 appartementen aan de Torenstraat

Donderdag 29 augustus 2019

Begin 2020 begint Next Door Development met de bouw van 30 appartementen aan de Torenstraat 46 in Helmond. Het college van B&W heeft hiervoor groen licht gegeven. De huurappartementen komen op het voormalige Euromaster-terrein. Dit terrein ligt al enige tijd braak.

Illustratie woningen Torenstraat

Voordat de bouw kan starten is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voorheen was de locatie bestempeld als bedrijfslocatie. Door de bestemmingsplanwijziging goed te keuren, maakt de gemeente Helmond woningbouw mogelijk. Het nieuwe bestemmingsplan ligt vanaf 29 augustus ter inzage in de Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark 1) en via de pagina 'Bestemmingsplannen'. Klik hier voor de pagina 'Bestemmingsplannen'.

Watertorenpark

Door de bouw verdwijnt het hondenuitlaatveld aan de Torenstraat. Omdat dit een tijdelijke locatie was, komt er niet direct een hondenuitlaatveld terug. Wel is een hondenuitlaatveld voorzien in het nog te ontwikkelen Watertorenpark. In 2020 wordt dit park gerealiseerd.

Toegevoegde waarde centrum

Wethouder Van den Waardenburg: “Dat er gebouwd gaat worden aan de Torenstraat is één van de positieve ontwikkelingen in dit gebied, naast bijvoorbeeld de renovatiewerkzaamheden in De Waart en de ontwikkeling van Oranjekade.” In lijn met het centrumperspectief dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt er met al deze projecten gewerkt aan een levendig centrum. In het Centrumperspectief staan de contouren om van het centrum van Helmond in 2030 dé centrale ontmoetingsplek van de stad en de regio te maken.

Afbeelding: Next Door Development

Uw Reactie
Uw Reactie