Helmond investeert in duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Vrijdag 18 mei 2018

GroenLinks, SP, VVD, Lokaal sterk en D66 (samen goed voor 22 zetels in de gemeenteraad van Helmond) hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord.

.

Dit akkoord, met de titel ‘Helmond. Stad in Beweging.’, biedt voor deze vijf partijen richting voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst voor Helmond. Dankzij de gunstige economische vooruitzichten en vanuit een solide financieel kader doet de nieuwe coalitie extra investeringen in de stad. De coalitie kiest koers en wil deze de komende jaren samen met de raad en stad vormgeven. Met ambities en middelen in balans, maatwerk als uitgangspunt en de mens centraal.

Enkele speerpunten in het beleid van de nieuwe coalitie:

  • Vanwege het belang van een groene toekomst geeft de nieuwe coalitie de komende vier jaar een flinke impuls aan duurzaamheidsmaatregelen. Voor alle wijken worden warmteplannen ontwikkeld en de coalitie stimuleert initiatieven uit de stad. Om ook zelf het goede voorbeeld te geven vindt een vergroening plaats van het gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke mobiliteit. Gezondheid krijgt hoge prioriteit, net als het tegengaan van de stankproblematiek. Ook wordt Helmond via natuurontwikkeling letterlijk vergroend.
  • Vanuit de gedachte dat iedereen moet kunnen meedoen, meekomen en rondkomen gaat de nieuwe coalitie investeren in de gezondheid in de wijken. Door de grens voor kwijtschelding van de eigen bijdrage te verhogen krijgen meer mensen – kosteloos – toegang tot WMO-middelen. Er gaat meer geld naar schuldhulpverlening en met onder meer het invoeren van een armoederegisseur komt armoede onder kinderen hoger op de agenda te staan.
  • Op de locaties ten zuiden van het huidige BZOB-terrein en in Varenschut Noord realiseert de coalitie nieuwe locaties voor bedrijventerreinen. Dit in plaats van de ontwikkelingen in BZOB-Oost, dat een bos blijft. Op al bestaande bedrijventerreinen stimuleren we innovatieve oplossingen om extra bebouwingsruimte te creëren. Automotive en Food blijven belangrijke pijlers onder de slimme economie in Helmond en de coalitie trekt geld uit om de maatregelen in het Bereikbaarheidsakkoord uit te voeren.

De vijf coalitiepartijen hebben zes fulltime wethouders gekandideerd om naast burgemeester Blanksma plaats te nemen in het nieuwe college van B&W. Het betreft Antoinette Maas (GroenLinks), Erik de Vries (SP), Jos van Bree (VVD), Harrie van Dijk (Lokaal sterk), Gaby van den Waardenburg (D66) en Cathalijne Dortmans (GroenLinks). Tijdens de raadsvergadering van 29 mei as. is de installatie van het nieuwe college.

Antoinette Maas (lijsttrekker GroenLinks): “De afgelopen periode is duurzaamheid echt op de kaart gezet. Nu moeten we doorpakken. Er ligt een grote opgave Helmond klimaatneutraal te maken en de stankoverlast terug te dringen. Het coalitieakkoord vormt een stevige basis om Helmond gezonder en socialer te maken. Daar gaan we – samen met de raad en de stad – graag mee aan de slag!”

Erik de Vries (lijsttrekker SP): “Ik ben trots op het bereikte resultaat! Met dit coalitieakkoord gaan we verder op de ingeslagen weg om Helmond socialer te maken. We pakken armoede harder aan en leggen nog meer nadruk op de menselijke maat. Ik heb enorm veel zin om me hier de komende vier jaar voor in te zetten.”

Cor van der Burgt (lijsttrekker VVD): “Namens de VVD kan ik zeggen trots te zijn op dit akkoord. De afgelopen jaren is de stad in beweging gezet en deze coalitie geeft daar extra impulsen aan. Dit akkoord heeft aandacht voor alle inwoners, van jong tot oud, voor mensen die hun kansen pakken. Helmond is een stad van denken en doen en daar past deze coalitie prachtig bij.”

Harrie van Dijk (lijsttrekker Lokaal sterk): “Ik zie er enorm naar uit om namens Lokaal sterk te mogen bouwen aan de toekomst van Helmond. Dit akkoord vormt daarvoor een prachtige basis. Met een optimale balans tussen groei en zorg, met oog voor inwoners, ondernemers en alle anderen die Helmond laten stralen. Samen met de wijken en buurten gaan we het verschil maken.”

Gaby van den Waardenburg (lijsttrekker D66): “D66 Helmond is erg trots op deze coalitie en de nieuwe koers voor Helmond. Als D66 herkennen wij ons in de progressieve, duurzame en inclusieve koers die wordt gevaren. Graag brengen wij Helmond, samen met de inwoners en andere partijen, vooruit.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie