Aanmelden kandidaten voor lintje in 2019

Dinsdag 1 mei 2018

Kent u iemand die volgens u een koninklijke onderscheiding verdient? Meld deze persoon dan vóór 1 juli 2018 aan.

.

Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving:

  • Iemand moet zich geruime tijd voor de samenleving hebben ingespannen of anderen hebben gestimuleerd (bijv. vrijwilligerswerk);
  • Iemand heeft een of meer bijzondere prestaties geleverd of werkzaamheden verricht die voor de samenleving bijzondere waarde hebben.

Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand in zijn hoofdfunctie (werk) gedecoreerd wordt, maar alleen wanneer de bijzondere verdiensten ook betekenis hebben voor de samenleving en niet enkel voor de betreffende onderneming of instelling.

Aanvraagprocedure

Bent u van mening dat u iemand in Helmond kent, die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Dat doet u met een goed onderbouwde brief, vergezeld van adhesiebrieven. Via de site www.lintjes.nl kunt u een voordrachtformulier downloaden dat u hier bijvoegt. U kunt uw verzoek vóór 1 juli 2018 sturen naar:

Postbus 950
5700 AZ Helmond
Ter attentie van de burgemeester van Helmond

Beoordeling

Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van een koninklijke onderscheiding kunt u terecht bij mevrouw Van der Burgh of bij de heer Couwenberg via telefoonnummer 0492 - 587140. Ook vindt u informatie op de site www.lintjes.nl

Tussentijds aanvragen

In uitzonderingsgevallen is het ook mogelijk om door het jaar heen voor een verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond (zie boven). Hou daarbij rekening met een procedure van minimaal 6 maanden tot aan de beoogde uitreikingsdatum.