Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage

Woensdag 13 juni 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten ter inzage gelegd.

.

Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande uitbreiding van de weg gepubliceerd. Vanaf 29 mei tot en met 9 juli ligt het ontwerp-inpassingsplan ter inzage in de Stadswinkel. Vanaf dat moment kan iedereen een zienswijze indienen. U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren via de website van de Provincie Noord-Brabant.

Inloopbijeenkomst

Op 14 juni is er van 17.00 uur tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst over het ontwerp-inpassingsplan in Helmond. De bijeenkomst vindt plaats in zaal De Koning aan de Mierloseweg.

Meer informatie