Opbrengst snelheidsmeterspaarpot voor skelters Dijksestraat

Dinsdag 10 juli 2018

Kinderen in de Dijksestraat in Helmond kunnen binnenkort op hun speelveld plezier beleven aan nieuwe skelters. Die worden gekocht met de opbrengst van de snelheidsmeterspaarpot. De skelters worden door de straat in samenwerking met VVN Helmond gebruikt om kinderen spelenderwijs wegwijs te maken in het verkeer. Projectleider van Denk aan max/VVN afdeling Helmond, Alex van de Westerlo, overhandigde het bedrag van € 500,00 gisterenmiddag aan mevrouw Caris, vertegenwoordigster van het speelveld.

.

Als proef is in mei en juni een snelheidsmeterspaarpot op de Dijksestraat neergezet. Het is een van de straten waar inwoners hard rijden als groot probleem ervaren. De actie ging uit van belonen in plaats van straffen. Automobilisten die zich aan de snelheid hielden, spaarden zo geld voor het speelveldje in dezelfde straat. Het aantal hardrijders daalde in die periode van 64 naar 42%. De actie was een samenwerking van Nul verkeersdoden Brabant (Provincie), het buurtpreventieteam Leonardus en de gemeente Helmond met het project Denk aan max. Het doel van project Denk aan max is om het aantal inwoners die veel overlast door hard rijden ervaren de komende 4 jaar terug te brengen van 23 naar 15%.

Steeds meer inwonersinitiatieven

De bewoners werken, samen met diverse partners, aan verkeersveiligheid in hun buurt. Zo komen er borden op straat met de tekst ‘Bedankt dat je langzamer rijdt’ en preventieve lasergun acties. Overtreders ontvangen dan niet direct een bekeuring, maar een waarschuwingsbrief.

Steeds meer bewoners in diverse wijken in Helmond zijn via Denk aan max inmiddels gestart of bezig met voorbereidingen om hard rijden aan te pakken, zoals Brandevoort, Mierlo-Hout, Helmond-West, Dierdonk, Binnenstad-Oost, Helmond-Oost en Stiphout/Warande. Meer informatie vindt u op www.denkaanmax.nl.