Inwonersonderzoek over vuurwerk

Dinsdag 24 juli 2018

De gemeente Helmond start deze week met een inwonersonderzoek over het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw. Het onderzoek loopt tot en met 16 september 2018.

.

Enquête invullen

Iedereen kan de enquête invullen via www.helmond.nl/vragenlijst

Landelijke regels

Nederland kent landelijke regels voor het afsteken van vuurwerk:

  • inwoners mogen consumentenvuurwerk alleen afsteken tussen 18.00 uur (31 december) en 02.00 uur (1 januari)
  • gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar inwoners tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk mogen afsteken, zoals in de omgeving van verzorgingsinstellingen en dierenopvang
  • gemeenten kunnen een centraal vuurwerk organiseren, met als mogelijk effect dat minder inwoners zelf vuurwerk afsteken.

Vragen enquête

Vragen die worden gesteld zijn onder andere: Hoe kijkt u aan tegen het afsteken van vuurwerk met oudjaar? Ervaart u overlast van het vuurwerk? Wilt u een centrale vuurwerkshow en zo ja, steekt u dan zelf minder vuurwerk af? Wilt u vuurwerkvrije gebieden en zo ja, waar? Heeft u suggesties voor het verminderen van de vuurwerkoverlast? Daarbij wordt zowel naar acties van de gemeente als van inwoners gevraagd.

De resultaten van het onderzoek zijn eind september 2018 beschikbaar. Mede op basis van de resultaten worden de afspraken gemaakt voor komend Oud en Nieuw in Helmond.