Aanslag gemeentelijke belastingen

Maandag 22 januari 2018

U ontvangt tussen 24 en 31 januari het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen in uw brievenbus. Op dit aanslagbiljet staat wat u dit jaar betaalt aan gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. Als u zich eerder heeft aangemeld bij MijnOverheid, dan ontvangt u de aanslag waarschijnlijk digitaal in uw berichtenbox.

.

De OZB stijgt. Andere gemeentelijke belastingen dalen, waardoor het bedrag van de aanslag voor veel huizenbezitters ongeveer gelijk blijft met vorig jaar. Bij de OZB speelt de waardeontwikkeling van uw woning een rol. Als uw woning meer dan gemiddeld in waarde is gestegen of juist gedaald, dan is het bedrag dat u betaalt ook hoger of lager dan vorig jaar.

Extra regel afvalstoffenheffing op aanslag

Valt u onder het basistarief (1 x 140 liter restafval en 1 x 140 liter gft-afval), dan staat er op uw aanslag één aanslagregel voor de afvalstoffenheffing. Heeft u grotere (240 liter) of meer containers, dan ziet u op de aanslag één of twee regels met aanvullende kosten voor restafval of gft-afval.

Hoe kunt u de aanslag betalen?

Machtigt u de gemeente voor automatische incasso, dan wordt het bedrag in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso? Dan moet u het bedrag zelf in één keer overmaken. De datum waarvoor het overgemaakt moet zijn, vindt u op het aanslagbiljet. Let op: betaling via automatische incasso is niet mogelijk voor ondernemers. Bekijk onderstaande video voor meer informatie over onder andere het betalen van de gemeentelijke belastingen.

 

Ontvangt u uw post liever digitaal?

Als u zich aanmeldt bij MijnOverheid, dan kunt u post van de overheid voortaan in uw berichtenbox ontvangen. Ga naar de website van MijnOverheid om u aan te melden met DigiD. Hier wordt precies uitgelegd hoe het werkt.

Meer informatie: