Regenval na een periode van droogte

Donderdag 9 augustus 2018

Als er na lange droogte weer een regenbui valt, dan kan het zijn dat de straatkolken niet overal het water even snel af kunnen voeren. Door ingedroogd straatvuil kunnen verstoppingen zijn ontstaan, en door bladafval op straat kunnen de roosters dicht gaan zitten. Als er gelijk een zware regenbui valt, zullen ook de regenwateruitlaten en riooloverstorten op oppervlaktewater in werking treden. Mogelijk komt er hiermee meer (drijf)vuil mee dan normaal.

Regen

 Wat doet de gemeente?

De gemeente voert geen extra preventieve reinigingswerkzaamheden uit aan de straatkolken. Momenteel loopt de reguliere reinigingsronde. Ook het stratenvegen volgt het reguliere programma. Na de eerste regenbui zullen sloten en vijvers waar regenwateruitlaten of overstorten op uitkomen geïnspecteerd worden, en waar nodig worden gereinigd.

Wat kunt u doen?

Als er bij een regenbui water op straat blijft staan doordat de kolk verstopt zit door bladafval kunt u dit het beste even wegvegen. Als de verstopping dieper in de kolk zit, en het water helemaal niet weg stroomt kunt u dit melden aan de gemeente. Ziet u na een riooloverstort veel vervuiling in het oppervlaktewater, meldt dit bij de gemeente. Waar nodig wordt de vervuiling opgeruimd.

Een melding maken