Bekendmakingen 13 september

Woensdag 13 september 2017

Op deze pagina vindt u de gemeentelijke infopagina en de overige bekendmakingen van woensdag 13 september 2017.

Op de informatiepagina vindt u serviceberichten van gemeente Helmond en de verplichte bekendmakingen van deze week (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, enz.). De informatiepagina kunt u ook vinden in weekkranten De Traverse en De Loop. De overige bekendmakingen bestaan uit de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, vergunningen openbare ruimte, enz.

Let op: technische storing bij Weekblad De Traverse

Door een technische storing bij De Traverse zijn de informatiepagina’s van de gemeente Helmond deze week niet volledig in Weekblad De Traverse verschenen. Daardoor is de pagina met de bekendmakingen van vergunningen en ontwerpenbesluiten weggevallen.

Mede namens de redactie van Weekblad De Traverse excuses voor dit ongemak.

Wilt u alsnog kennisnemen van deze bekendmakingen?

Ook kunt u de complete informatiepagina’s lezen in Weekblad De Loop. Deze verschijnt zoals gebruikelijk komende vrijdag.