Nederland ‘preferred choice’ kandidaat- gastland Europees ITS congres 2019

Vrijdag 13 oktober 2017

De ITS Europe Supervisory Board van ERTICO heeft Brainport Eindhoven aangewezen als “preferred choice” kandidaat om het Europese ITS Congres 2019 te hosten. Aan de toewijzing ging een selectieproces vooraf waarin inzendingen door verschillende steden in Europa zijn beoordeeld. De keuze is gemaakt op aanbeveling van de Europese Selectie Commissie, die alle inzendingen heeft onderzocht. De gemeente Helmond maakt onderdeel uit van Brainport Eindhoven.

Dat betekent dat het onderhandelingsproces met Brainport Eindhoven nu start. Wanneer dit succesvol verloopt, leidt dit tot vastlegging. Zodra dit bekend is zal een officiële aankondiging worden gedaan over het gastheerschap van het ITS European Congress 2019.

"Beloning voor perfecte samenwerking"

De Nederlandse partners zijn erg blij met de beslissing van de ITS Europe Supervisory Board. “De toewijzing is een erkenning voor de vooruitstrevende rol die Nederland vervult bij de ontwikkeling en toepassing van ITS en Smart Mobility,” zegt Nico Anten, managing director Connekt. “Wij zien de beslissing niet alleen als een beloning voor de rol van Nederland bij de ontwikkeling en uitrol van ITS, maar ook als resultaat van de perfecte samenwerking tussen alle private en publieke partners ter voorbereiding op het bid aan ERTICO. De onderhandelingen met uiteindelijk de definitieve toewijzing zien we dan ook met vertrouwen tegemoet,” zegt Gert Blom, Innovatie manager ITS bij de gemeente Helmond & BrabantStad, die namens de organiserende partijen in Nederland de finale besprekingen met ERTICO de komende weken tot een goed einde zal proberen te brengen. Binnen Brabant werken overheden en bedrijven samen als Smart Mobility Region. Met de mobiliteitsconsument als centrale spil werkt Brabant aan een netwerk van slimme mobiliteitsoplossingen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verhogen.