Helmond op weg naar aardgasvrije stad

Donderdag 12 oktober 2017

De landelijke overheid heeft vorig jaar besloten dat Nederland in 2050 geen gebruik meer maakt van aardgas. Dat lijkt ver weg, maar het betekent dat iedereen zijn of haar woning en kraanwater op een andere manier moet gaan verwarmen en de gaskookplaat moet vervangen. Voor bedrijven ligt er minstens zo´n grote uitdaging.

Wethouder Smeulders maakte namens de gemeente helmond op 12 oktober 2017 afspraken met woningcorporaties, bedrijfsleven, nuts- en energiebedrijven, Energieclub Helmond om nieuwbouw én bestaande bouw aardgasvrij te maken

Om die reden hebben Helmondse woningcorporaties, bedrijfsleven, nuts- en energiebedrijven, Energieclub Helmond en de gemeente de handen ineen geslagen. Zij maakten hiervoor op 12 oktober 2017 concrete afspraken. Zij hebben afgesproken om nieuwbouw én bestaande bouw aardgasvrij te maken.

Eerste stappen

Eén van de afspraken is dat vanaf 2018 alle nieuwe initiatieven voor nieuwbouw aardgasvrij ontworpen worden. Voor het afkoppelen van bestaande bouw grijpen ze waar mogelijk natuurlijke momenten aan, zoals vervangen gasleidingen, renovatie woningen, bedrijven etc. Ter voorbereiding hierop maken de partijen voor 2021 voor elke wijk en elk industrieterrein een energieplan. Hierin staat welke duurzame alternatieven voor aardgas op die specifieke plek het meest geschikt zijn en wat deze financieel betekenen. Dit biedt houvast voor iedereen in de keuze voor een energieoplossing in een wijk, buurt, woning, op een industrieterrein of in een bedrijfspand.

Onderzoekslocaties

Om ervaring op te doen met de energieplannen starten de partijen in 2018 met de volgende onderzoekslocaties:

  • Stiphout Zuid (nieuwbouw)
  • Annawijk
  • Straakven en Groot Schooten (industrieterrein)

Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners en ondernemers in deze gebieden nauw betrokken worden bij de ontwikkeling van de energieplannen. Huurders- en bewonersorganisaties, VvE ‘s, particuliere woningeigenaren en ondernemers spelen hierbij een grote rol.

Bijna 40.000 woningen betrokken

Met de realisatie van de plannen uit de overeenkomst, kan Helmond ook een flinke slag maken in de doelstelling voor een klimaatneutrale stad. Uit de Klimaatbegroting gemeente Helmond, die eveneens op 12 oktober werd gepresenteerd – blijkt dat industrie (33%) en woningen (27%) samen verantwoordelijk zijn voor 60% van de CO2-uitstoot in Helmond. Wanneer aardgas vervangen wordt door een duurzaam alternatief heeft dat een groot effect op het terugdringen van de CO2-uitstoot. In Helmond moeten uiteindelijk in totaal bijna 40.000 woningen een alternatief krijgen voor verwarming, warm water en koken. Dit zijn bijna 21.000 koopwoningen en ruim 18.000 huurwoningen. Ook voor de bijna 7.000 bedrijfspanden, waarvan bijna 900 op de bedrijventerreinen, moet een alternatief komen.