Inloopbijeenkomst N279: Veghel – Helmond - Asten

Donderdag 9 november 2017

De provincie organiseert op dinsdag 14 november een inloopbijeenkomst over de provinciale weg N279 aan de oostzijde van de stad. Tijdens deze inloopbijeenkomst wordt u geïnformeerd over de stand van zaken en het werkproces tot en met de uitvoering van het project.

U bent van harte welkom:

Locatie: De Traverse, Steenweg 19 Helmond
Wanneer: dinsdag 14 november van 19.00-21.00 uur.

U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Project N279: hoe zat het ook alweer

Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben in juli 2017 een besluit genomen over het voorkeursalternatief voor de N279 Veghel - Asten. Besloten is om de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers te maken (behalve in Veghel en nabij Ommel). De N279 blijft voor nu grotendeels 2x1-baans. Bij Helmond komt een omleiding om de wijk Dierdonk. Dit voorkeursalternatief wordt komend jaar verder uitgewerkt in een Provinciaal Inpassingsplan. De provincie wil het Inpassingsplan in 2018 ter inzage leggen en de uitvoering van het project in 2020 starten.