Helmond koploper in cliëntondersteuning

Donderdag 13 juli 2017

Helmond is één van veertien koplopergemeenten van Nederland in cliëntondersteuning. In Helmond zijn intussen een 12-tal vrijwillige cliëntondersteuners actief die senioren begeleiden. Cliëntondersteuning is er voor inwoners die hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg of bij het voeren van een gesprek met de gemeente of zorgaanbieder over deze hulp. Cliëntondersteuners staan klaar voor inwoners die geen familielid, kennis, mantelzorger of maatje hebben die hen kunnen helpen.

Waarom Helmond?

Roland Matuszynski is coördinator van cliëntondersteuners namens VBOH: “Helmond verdient deze positie omdat de kennis- en ervaringsuitwisseling goed is georganiseerd. Denk aan gesprekstechnieken en op de hoogte blijven van beleidsontwikkelingen. De informatie-uitwisseling over de uitvoering van Wmo taken verloopt vlot. Ook heeft de gemeente de opleiding van een aantal vrijwilligers in cliëntondersteuning ondersteund en gefinancierd. Cliënten weten ons in Helmond goed te vinden. De samenwerking met de gemeente is op alle niveaus een goede basis.”

Wethouder van der Zanden deelt de waardering van de goede samenwerking en is trots dat Helmond is geselecteerd: “We plukken nu de vruchten van onze investering in opleiding en een goede relatie met onze partners. Clientondersteuning is één van de middelen die we inzetten zodat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.” 

Meer informatie:

Bekijk hier onze pagina over cliëntondersteuning