Doorbraak in woningbouwafspraken

Donderdag 13 juli 2017

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) hebben een doorbraak bereikt in een lang gevoerde discussie over de woningbouw. Dat blijkt uit het Afsprakenkader Wonen 2017, waarin afspraken staan over het bouwen van voldoende woningen en de kwaliteit daarvan.

De gemeenten willen startende huishoudens voldoende en betaalbare woonruimte bieden, doorstromers vasthouden in de regio en daarnaast ook instromers aantrekken. Dat betekent ruim baan voor nieuwe bouwplannen op inbreidingslocaties en voor herstructurering en transformatie van bestaande bouw. Het ontwikkelen van nieuwe uitleglocaties buiten bestaand stedelijk gebied heeft geen prioriteit. Maar er is ook een kwaliteitsslag nodig: een aanbod van aantrekkelijke, unieke, toonaangevende, innovatieve en gevarieerde woonmilieus.

Frans Stienen: “De economie in de Brainport-regio groeit al jaren harder dan het landelijk gemiddelde, wat zorgt voor extra werkgelegenheid. Veel mensen willen zich daarom vestigen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de nu gemaakte afspraken zorgen we voor een veel beter aanbod waarin we elkaar als gemeenten niet beconcurreren maar juist versterken.”

Negen locaties onder de loep

Voor negen grote bouwlocaties zijn nog nadere afspraken nodig; die worden het komend half jaar uitgewerkt. Dat gebeurt zoveel mogelijk binnen de huidige financiële kaders. Bij de uitwerking worden ook de provincie, grondeigenaren en ontwikkelaars betrokken. Het is de bedoeling om daarover eind dit jaar in de verschillende gemeenteraden knopen door te hakken.

Meer informatie: