Eerste vergadering jeugdgemeenteraad

Maandag 4 december 2017

A.s. donderdag vergadert de jeugdgemeenteraad van Helmond voor de eerste keer. Tijdens deze vergadering worden nog vijf jeugdraadsleden beëdigd door burgemeester Blanksma - van den Heuvel. Daarnaast vindt de verkiezing van de jeugdburgemeester plaats.

.

Verkiezing jeugdburgemeester

Er zijn vier kandidaten die zich kandideren voor jeugdburgemeester. De kandidaten houden elk een pitch van drie minuten. Ze stellen zichzelf voor en motiveren waarom zij jeugdburgenmeester willen zijn. Na elke pitch is er vijf minuten gelegenheid om vragen te stellen aan de kandidaat. Na afloop van de pitches is er een korte schorsing, zodat de fracties kunnen overleggen. Daarna wordt er schriftelijk gestemd.

Agenda

Tot aan de zomervakantie 2018 vinden er vier vergaderingen van de jeugdgemeenteraad plaats. Op de agenda voor de allereerste vergadering staan onder andere het speelruimtebeleid en de opkomst van jongeren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.