College presenteert Voorjaarsnota 2017

Donderdag 20 april 2017

Op donderdag 20 april heeft het college van B&W de Voorjaarsnota gepresenteerd. De Voorjaarsnota schetst de kaders rondom beleid en budget, ter voorbereiding op de begroting 2018. Ook zijn wensen en ambities opgenomen waarover besluiten worden genomen bij de begrotingsbehandeling van eind dit jaar.

Helmond zet goede stappen vooruit. De stad wordt op sociaal vlak sterker, veiliger, de werkloosheid daalt sneller dan het landelijke gemiddelde en de gemeentelijke financiën zijn op orde. Wethouder Paul Smeulders van Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken: “Ondanks de moeilijke financiële situatie aan het begin van deze collegeperiode, is de ontwikkeling van nieuw beleid volop doorgegaan. En dat geldt ook voor de komende tijd, waarbij een belangrijk vertrekpunt blijft dat de woonlasten (exclusief inflatiecorrectie) niet stijgen.”

Wensen en ambities

Natuurlijk zijn er ook nog wensen en ambities. Zo vraagt de nieuwe visie op amateurvoetbal een extra investering in onder andere twee kunstgrasvelden. De plannen voor het nieuwe multifunctionele sportpark De Braak zijn volop in voorbereiding. Daarnaast ligt er een ambitie voor het planten van 2.000 extra bomen in de stad.
De in 2016 ingezette revitalisering van de Annawijk wordt doorgezet en afgemaakt, terwijl in de wijken Helmond-Noord en Helmond-Oost (in overleg met de partners)voorbereidingen worden getroffen in diezelfde richting. Ook wordt er nagedacht over een plan om in heel Helmond glasvezel aan te leggen. Uiteraard vraagt dat een gedegen financiële uitwerking, waarbij de investering zichzelf terug moet verdienen.

Hooravond op 17 mei

Op 17 mei a.s. is er om 19.30 uur een hooravond voor inwoners, organisaties en bedrijven. Aansluitend volgt dan om 20.30 uur een technische vragenronde in de gemeenteraad. Op 1 juni besluit de gemeenteraad over de Voorjaarsnota.