Advies en hulp

Op deze pagina treft u een overzicht van instanties voor advies en hulp.

Schulddienstverlening

Heeft u vragen over omgaan met geld? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Schulddienstverlening helpt u met het oplossen van financiële problemen.

Formulierenbrigade

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren en het op orde brengen van uw administratie? De vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen u hier kosteloos bij. Zij kunnen ook een voorzieningencheck uitvoeren om samen met u te kijken van welke regelingen en voorzieningen u gebruik kunt maken.

Cursus Omgaan met geld

Wilt u leren hoe u uw inkomsten en uitgaven beter op elkaar kunt afstemmen en hoe u schulden kunt voorkomen? Dan kunt u een cursus Omgaan met geld volgen bij LEVHelmond of bel 0492 - 598989.

Humanitas

Financiële problemen kunnen een grote druk leggen op het gezinsleven en op de opvoeding. Humanitas Home-Start/Doorstart en Ruilwinkel kan daarin ondersteuning bieden.

Sociaal raadslieden

Als u te maken krijgt met wetten en regelingen, kan het gebeuren dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Sociaal Raadslieden beantwoorden uw vragen over sociale voorzieningen, wetten en regelingen. Zij geven ook informatie over juridische onderwerpen waar u zelf niet meer uitkomt.

Ouderenadviseurs

Bent u 50 jaar of ouder en heeft u behoefte aan een gesprek, administratieve ondersteuning of informatie en advies over diverse gemeentelijke of landelijke regelingen? De ouderenadviseurs van de lokale seniorenvereniging kunnen u wellicht ondersteuning bieden.

Bereken zelf waar u recht op heeft

Wilt u weten op welke landelijke tegemoetkomingen, gemeentelijke regelingen, toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u. Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 10 minuten waar u recht op heeft. En u blijft anoniem.

Startpunt Geldzaken

Het Startpunt Geldzaken helpt u op weg om uw persoonlijke geldzaken in balans te brengen en te houden. Voor nu en in de toekomst. Deelname is anoniem.

Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Heeft u een huisdier? Maar door omstandigheden aanzienlijk minder geld te besteden en weet u niet hoe u uw zieke huisdier kunt blijven verzorgen? De stichting Bevordering Huisdierenwelzijn bekijkt of en hoe zij u kunnen helpen met de medische kosten die u maakt voor uw huisdier.

Zorg en ondersteuning

Hoe komt u aan de juiste informatie voor ondersteuning? Waar moet u precies zijn? Wat kunt u zelf doen? Wat wordt er in uw eigen buurt georganiseerd? Wie kan u helpen? Al deze informatie vindt u op de sociale zorgkaart Nederland.

Overzicht toeslagen

Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van en informatie over alle mogelijke toeslagen. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Uw Reactie
Uw Reactie