Passantenhaven

In de oorspronkelijke plannen van het Havenpark staan aanlegsteigers voor plezierbootjes. Of deze aanlegsteigers er komen, is nog niet zeker. Op dit moment zoeken we uit of we dat mogelijk kunnen maken.

Uw Reactie
Uw Reactie