Visie op de weekmarkt

Tussen mei en oktober 2018 is in nauw overleg met alle belanghebbenden een nieuwe marktvisie opgesteld. Uitgangspunt is dat de weekmarkt in het hart van de stad blijft, namelijk op de Markt en op de Ameidewal. Wanneer de markt moet uitwijken voor bijvoorbeeld de kermis, dan komt de markt standaard op de Koninginnewal(len) en mogelijk op de Watermolenwal. De weekmarkt gaat daarnaast structureel een andere opzet en indeling krijgen. Aan de hand van zogenaamde sfeergebieden wordt ontmoeten, beleven, proeven en kopen centraal gesteld. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om de markt te beleven. De weekmarkt gaat ook samenwerken met de omliggende ondernemers, zoals winkels en horeca, om zo samen voor een gezellig en samenhangender centrum te zorgen.

Vaststelling gemeenteraad

Op 27 november 2018 is de marktvisie door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de marktvisie hoort een uitvoeringsprogramma met acties. Eén van de belangrijkste acties is het maken van een nieuw inrichtings- en brancheringsplan. In dat plan worden de sfeergebieden ingedeeld en krijgen de kooplieden een nieuwe plek toegewezen. Uiteraard gaat dit in nauwe samenspraak met de ondernemers, de marktadviescommissie en de marktmeester. Daarnaast worden de benoemde verbeterpunten aangepakt. Denk hierbij aan verbetering van de promotie, het tegengaan van verrommeling en het wegnemen van obstakels in de openbare ruimte. Tot slot leidt de marktvisie ook tot een nieuwe marktverordening met duidelijke rechten en plichten van alle kooplieden. Deze uitwerking volgt uiterlijk voor de zomer van 2019 en zal op de gebruikelijke manier bekend worden gemaakt.