Visie op de weekmarkt

De afgelopen maanden is in overleg met alle belanghebbenden een nieuwe marktvisie opgesteld. Deze moet nog vastgesteld worden door de gemeenteraad. Uitgangspunt is dat de weekmarkt in het hart van de stad blijft, namelijk op de Markt en op de Ameidewal. Wanneer de markt moet uitwijken voor bijvoorbeeld de kermis, dan komt de markt standaard op de Koninginnewal(len) en mogelijk op de Watermolenwal. De markt wordt ingedeeld aan de hand van zogenaamde sfeergebieden. In deze sfeergebieden staan ontmoeten, beleven, proeven en kopen centraal. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren om de markt te beleven. De markt gaat ook samenwerken met de omliggende ondernemers, zoals winkels en horeca, om zo samen voor een gezellig en samenhangender centrum te zorgen.

Vaststelling gemeenteraad

Op 27 november wordt de marktvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Bij de marktvisie hoort een uitvoeringsprogramma met acties. Zodra de marktvisie in de gemeenteraad wordt vastgesteld, worden deze acties begin 2019 in gang gezet. Eén van de belangrijkste acties is het maken van een nieuw inrichtings- en brancheringsplan. Dat houdt in dat er gekeken wordt hoe de sfeergebieden ingedeeld gaan worden. Op korte termijn worden er in samenspraak met de marktadviescommissie en de marktmeester snelle verbeterpunten aangepakt. Denk hierbij aan verbetering van de promotie, het tegengaan van verrommeling en het wegnemen van obstakels in de openbare ruimte. Tot slot leidt de marktvisie ook tot een nieuwe marktverordening met duidelijke rechten en plichten van alle kooplieden. Deze uitwerking volgt uiterlijk in het tweede kwartaal van 2019 en zal op de gebruikelijke manier bekend worden gemaakt.