Nieuw bestemmingsplan centrum

In het Centrumperspectief 2030, vastgesteld januari 2017, zijn de ambities voor het centrum van Helmond beschreven. Het hoofddoel is een levendig compact centrum met de focus op een gevarieerd aanbod aan winkels en horeca. Om de huidige leegstand aan te pakken moet het centrum kleiner en compacter worden. In een aantal straten buiten de compacte kern wordt ingezet op de afbouw van het aantal winkelmeters en wordt tegelijkertijd meer ruimte geboden voor nieuwe functies zoals “wonen”. Dit is concreet vertaald in de Nota van Uitgangspunten, kaders bestemmingsplan Centrum en dient als een basisdocument voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan.

Op 1 oktober 2018 heeft er een inloopavond plaatsgevonden waar belanghebbenden vragen konden stellen over de Nota van Uitgangspunten. Inmiddels lopen er diverse 1 op 1 gesprekken met belanghebbenden die daar behoefte aan hebben.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie