De ontwikkeling van het kernwinkelgebied en het Piet Blomplein

Het optimaal functioneren van het kernwinkelgebied heeft nog steeds prioriteit. In het kernwinkelgebied moeten winkels, horeca en andere openbare functies elkaar versterken. Het resultaat is een levendig centrum zijn waar iedereen, jong en oud, graag komt.

Structurele leegstand willen we voorkomen. Ter versterking van de compacte kern zoeken we naar mogelijkheden om via het Piet Blomplein, aan de achterzijde van de Elzas Passage, een goede en aantrekkelijke verbinding te maken tussen het winkelcircuit, het Burgemeester Geukerspark en het Havenplein.

Uw Reactie
Uw Reactie