• Inwoner
  • Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Paspoort, Rijbewijs en Uittreksels

Afschrift bevolkingsregister (BRP)

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente.

Afschrift burgerlijke stand

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand.

Bescherm uw identiteit

Uw persoonlijke gegevens zijn voor criminelen geld waard. Bescherm uw identiteit dus goed. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw identiteitsgegevens af. Of maak een kopie met de KopieID-app. Op deze pagina leest u hier meer over.

Bewijs van in leven zijn

Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op.

Bewijs van Nederlanderschap

Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig.

Bezoek uit het buitenland

Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum.

Legalisatie handtekening

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen.

Paspoort of identiteitskaart

Met een paspoort of identiteitskaart kunt u aantonen wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart aanvragen en afhalen kan alleen op afspraak.

Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U maakt voor het aanvragen van een rijbewijs een afspraak.

Trouwen in het buitenland

Wilt u in een ander land trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig.

Verklaring omtrent gedrag

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan.

Uw Reactie
Uw Reactie