Energietoeslag voor lage inkomens

De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen zal deze rekening kunnen betalen. Daarom kunnen mensen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag krijgen van € 1300. Op deze pagina leest u meer informatie over het aanvragen van de energietoeslag.

Heeft u een uitkering via Senzer en/of een gemeentelijke inkomensverklaring?

Iedereen met een uitkering via Senzer (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) en/of een gemeentelijke inkomensverklaring heeft de energietoeslag voor 2022 inmiddels ontvangen. De energietoeslag voor 2022 is in totaal € 1300.

In april heeft u heeft het bedrag van € 800 op uw rekening ontvangen. U heeft hier toen een brief over ontvangen. De extra € 500,- zijn eind augustus op uw rekening gestort. Ook hierover hebben wij u een brief gestuurd.

Heeft u dit bedrag nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0492 (optie 2).

Heeft u geen uitkering via Senzer, maar wel een laag inkomen?

U kunt de energietoeslag zelf online aanvragen. Klik dan hieronder op de button 'Online regelen'.

Deze documenten heeft u nodig om de aanvraag goed te kunnen doorlopen:

 • Bewijsstukken van al uw inkomsten. Denk aan uw loonstroken, uitkeringspecificaties, de (voorlopige) aanslag van de Belastingdienst. Heeft u een vast inkomen? Dan is het voldoende om één loonstrook bij te voegen. Heeft u wisselende inkomsten? Voeg dan uw loonstroken van de afgelopen 3 maanden toe.
 • Heeft u een partner? Dan is het ook nodig om alle inkomsten van uw partner bij te voegen.
 • Het laatste afschrift van een volledige maand van al uw bankrekeningen. Wij moeten uw naam en adres, het bankrekeningnummer en de bijschrijvingen kunnen lezen.

Klik op de onderstaande knop 'online regelen' om uw toeslag aan te vragen.

 

U kunt energietoeslag aanvragen als u op de 1e van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Helmond woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

U heeft een laag inkomen als uw netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:

Gezinssituatie

21 jaar tot AOW-

leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.256,08

€ 1.397,27

Alleenstaande ouder

€ 1.614,96

€ 1.703,53

Samenwonend/getrouwd

€ 1.794,40 (gezamenlijk inkomen)

€ 1.872,49 (gezamenlijk inkomen)

Let op: heeft u een inkomen dat net wat hoger ligt dan de genoemde bedragen in bovenstaande tabel? Dan kan het zijn dat u alsnog de energietoeslag kunt krijgen vanwege bepaalde aftrekposten (zoals inkomensondersteuning, pensioenvrijlating). Neem dan telefonisch contact met ons op via 14-0492 (optie 2). Dan kijken wij met u mee wat er mogelijk is. 

U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag wanneer u:

 • 18, 19 of 20 jaar bent op de eerste dag van de maand waarop u de aanvraag doet of;
 • als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of;
 • als u alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven.

Verder is het belangrijk om te weten dat:

 • Binnen 8 weken na u aanvraag krijgt u van ons antwoord;
 • Uw vermogen niet wordt meegerekend.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (u en uw partner) samen één keer de energietoeslag van € 1300.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade van LEV Helmond voor het maken van een afspraak. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (0492) 59 89 89. Of vraag een papieren aanvraagformulier aan via 14-0492 (kies optie 2).  

Heeft u moeite met rondkomen en wilt u een gesprek hierover met één van onze budgetcoaches? Neem contact op met ons via zorgpoort@helmond.nl of telefoonnummer 14-0492 (en kies voor optie 2).

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Wilt u tips om energie te besparen? Op de webpagina Alle lichten op groen vindt u meer informatie.

Daarnaast kunt u, als u een brief heeft ontvangen over de energietoeslag, gratis energiebesparende voorzieningen aanvragen. Dit zijn handige spullen zoals: led-lampen en radiatorfolie. Lees meer over gratis energiebesparende voorzieningen.

Uw Reactie
Uw Reactie