Energietoeslag voor lage inkomens

De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen zal deze rekening kunnen betalen. Daarom kunnen mensen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) een eenmalige toeslag krijgen van € 800. Op deze pagina leest u meer informatie over het aanvragen van de energietoeslag.

Heeft u een gemeentelijke uitkering en/of een gemeentelijke inkomensverklaring?

Iedereen met een uitkering van de gemeente (Participatiewet, IOAW, IOAZ, BBZ) en/of een gemeentelijke inkomensverklaring krijgt het bedrag vanzelf op de bankrekening gestort. U krijgt het bedrag van € 800 op uw rekening gestort in de week van 19 april (week 16). U heeft hier een brief over ontvangen.

Heeft u geen gemeentelijke uitkering, maar wel een laag inkomen?

U kunt de energietoeslag zelf online aanvragen. Klik dan hieronder op de button 'Online regelen'.

U kunt energietoeslag aanvragen als u op de 1e van de maand waarin de aanvraag wordt ingediend:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Helmond woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm.

U heeft een laag inkomen als uw netto maandinkomen (exclusief vakantiegeld) niet hoger is dan:

Gezinssituatie

21 jaar tot AOW-

leeftijd

Vanaf AOW-leeftijd

Alleenstaand

€ 1.244,54

€ 1.382,89

Alleenstaande ouder

€ 1.600,13

€ 1.685,24

Samenwonend/getrouwd

€ 1.777,92 (gezamenlijk inkomen)

€ 1.872,49 (gezamenlijk inkomen)

Wat moet u weten?

 • Aanvragen kan vanaf dinsdag 19 april.
 • Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken antwoord.
 • Uw vermogen wordt niet meegerekend.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan ontvangen jullie (u en uw partner) samen één keer de energietoeslag van € 800.

Hulp nodig bij aanvragen?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van dit aanvraagformulier? Neem dan contact op met de formulierenbrigade van LEV Helmond voor het maken van een afspraak. Zij zijn telefonisch bereikbaar op (0492) 59 89 89.

Heeft u moeite met rondkomen en wilt u een gesprek hierover met één van onze budgetcoaches? Neem contact op met ons via zorgpoort@helmond.nl of telefoonnummer 14-0492 (en kies voor optie 2).

Wie komt niet in aanmerking?

 • 18, 19 of 20 jarigen of;
 • een student jonger dan 27 jaar die studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of;
 • als u in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) of;
 • als u alleen op een briefadres bij ons staat ingeschreven.

Meer informatie

Wilt u tips om energie te besparen? Op de webpagina Alle lichten op groen vindt u meer informatie.

Daarnaast kunt u, als u een brief heeft ontvangen over de energietoeslag, gratis energiebesparende voorzieningen aanvragen. Dit zijn handige spullen zoals: led-lampen en radiatorfolie. Lees meer over gratis energiebesparende voorzieningen.

Nee, als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan kunnen u en uw partner de energietoeslag van € 800 één keer aanvragen. 

De energietoeslag heeft geen gevolgen voor het recht op en de hoogte van de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de kinderopvangtoeslag, het kindgebonden budget en de hoogte van de eigen (inkomensafhankelijke) bijdrage in de zorg.

Uw Reactie
Uw Reactie