Treurwilg redt het helaas niet

Woensdag 23 juni 2021

Het huidige Stadskantoor van Helmond wordt momenteel gesloopt. Er staat een treurwilg op het terrein. Deze kan door de huidige en toekomstige werkzaamheden niet daar blijven staan. Eerder werd daarvoor een kapvergunning verleend maar het college van B&W heeft begin dit jaar besloten om een mogelijke verplaatsing nader te bekijken, mede op verzoek van enkele betrokken inwoners.

Huis voor de Stad - zonder treurwilg

In 2016, 2019 en 2021 liet de gemeente al onderzoeken wat de toestand van de treurwilg is. Uit deze onderzoeken blijkt dat de treurwilg een slechte gezondheid heeft en is aangetast door de zogeheten tonderzwam. De verwachte levensduur is hooguit 5 tot 10 jaar. De onderzoekers adviseerden de treurwilg niet te verplaatsen. Bezwaarmakers tegen de kapvergunning bestreden deze conclusie en via hen heeft zich een deskundige groenspecialist bij de gemeente gemeld die het aandurfde de boom te verplaatsen en te onderhouden, tegen acceptabele kosten. Dat verplaatsen zou gebeuren door de treurwilg over het Stadskantoor heen te takelen naar de nieuwe, beoogde locatie Parc Bruxelles. Ondanks de slechte gezondheid leek locatie Parc Bruxelles dus een goede optie.

De beoogde locatie is verontreinigd en zou eerst gesaneerd moeten worden
In maart bleek vervolgens dat de bodem van de beoogde nieuwe locatie (Parc Bruxelles) niet schoon was en dat er nader bodemonderzoek nodig was. Het blijkt een flinke vervuiling te zijn, ook in de diepere lagen. Als we de treurwilg daar willen plaatsen, dan zijn we verplicht de grond te saneren. Inclusief de kosten van de verplaatsing gaat dat ruim € 65.000 kosten.

Alternatieve locaties zijn niet goed bereikbaar

Vanwege de hoogte van dit bedrag zijn we samen met de genoemde groenspecialist naar alternatieve locaties gaan zoeken. In dat geval is er geen sprake meer van takelen, maar van slepen. We hebben enkele locaties bekeken, maar die zijn helaas niet bereikbaar via deze methode van verplaatsing. Dat komt door te smalle wegen, met als gevolg schade aan lantaarnpalen en bebouwing. Bovendien verwachten we dat de treurwilg dan ook zelf te veel schade oploopt.

Helaas is het kappen van de treurwilg onvermijdelijk geworden

Alle inspanningen ten spijt, heeft de gemeente helaas moeten concluderen dat het kappen van de boom onvermijdelijk is. Het college vindt de totale kosten – dus inclusief de sanering – maatschappelijk niet verantwoord; mede in relatie tot de onzekerheid over de levensduur van de treurwilg. Het verslepen naar andere locaties blijkt bovendien geen reëel alternatief.
Het rooien van de treurwilg is de finale en ook enige mogelijke uitkomst van het traject dat zich toegespitst heeft op het behoud van de treurwilg. Omdat de vergunning inmiddels onherroepelijk is geworden, mag de gemeente de treurwilg gaan kappen. Dit zullen we omstreeks augustus/september 2021 gaan doen.

Uw Reactie
Uw Reactie