De klus is geklaard! Sloop Stadskantoor fase 2 en 3 afgerond

Dinsdag 17 augustus 2021

De bouw kan beginnen! Heezen BV heeft na de oogst, nu ook de sloopwerkzaamheden van het Stadskantoor afgerond. Wie regelmatig in de buurt komt van het (voormalige) Stadskantoor, heeft het kunnen zien gebeuren.

Heeft u het gemist? Hieronder kunt u zien wat er de afgelopen maand gebeurd is met een groot gedeelte van het Stadskantoor!

De sloop is - gelukkig! - zonder veel bijzonderheden of tegenslagen verlopen

Slopen is een klus die niet zonder risico’s is. Er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen. En ook is zo’n klus voor omwonenden iets waar misschien tegenop wordt gezien. Iets wat we ons goed kunnen voorstellen. We zijn dan ook verheugd dat we geen klachten ontvingen over de werkzaamheden. Sterker nog; een omwonende gaf onlangs zelfs een compliment voor de wijze van aanpak en uitvoering door Heezen BV.

Binnenkort wordt gestart met de ontmanteling van fase 1 van het Stadskantoor

Dit heeft een ander verloop dan de sloop van fase 2 en 3. De ruwbouw van fase 1 blijft namelijk gehandhaafd. Het skelet vormt de constructie voor een vleugel van het nieuwe Huis voor de Stad. We verwachten daarom dat de overlast voor de omgeving ook nu weer beperkt kan blijven.

Het afronden van de sloop maakt nieuwsgierig naar het vervolg

Nu kan er begonnen worden met het bouwen. Na de bouwvak beginnen de voorbereidende werkzaamheden en vanaf oktober zal er weer reuring zijn op het bouwterrein. Mertens Bouwbedrijf BV uit Weert heeft de bouwopdracht voor het nieuwe Huis voor de Stad gegund gekregen. We vinden het erg prettig dat het uiteindelijk een regionale partner is geworden. Omdat er tijdens een Europese aanbesteding niet gestuurd kan worden op de locatie waar een aannemer gevestigd is, is het des te mooier dat er toch een regionale aannemer als winnaar uit de bus gerold is. En ook nog met overtuigend de beste prijs-kwaliteit verhouding.

In de beoordeling van de aanbesteding hebben we zwaarwegende criteria meegegeven. Het bestek dat we hebben opgesteld, was de doorvertaling van de erg hoge ambities op het gebied van onder andere circulariteit. Ultiem voorbeeld van circulariteit is de sloop van het Stadskantoor. Deze is circulair gesloopt. Onderdelen van het oude Stadskantoor worden in het nieuwe Huis voor de Stad opnieuw gebruikt. Van andere onderdelen worden bijvoorbeeld nieuwe grondstoffen van gemaakt waarvan weer nieuwe bouwstoffen gemaakt gaan worden. Het Huis voor de Stad bestaat grotendeels uit bouwstoffen die later ook weer opnieuw kunnen worden toegepast.

Ook moest de aannemer een Plan van Aanpak opstellen dat concreet, specifiek en realistisch beschrijft hoe de aannemer bijvoorbeeld wil communiceren met de omgeving of omgaat met de verkeersveiligheid rond de bouwplaats. De precieze planning wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Wist u dat...

  • ...er flink ‘geoogst’ is? Maar liefst 99,2% van de geoogste materialen uit het voormalig Stadskantoor komt ergens op de wereld weer goed terecht. Een groot gedeelte heeft in Helmond een bestemming gevonden en een gedeelte wordt hergebruikt in het nieuwe Huis voor de Stad.
  • ...we bij de verhuizing van en de inrichting van de tijdelijke huisvesting gebruik hebben gemaakt van de diensten van veelal lokale ondernemers? Kom hier meer te weten over onze inkoopmethoden.

Uw Reactie
Uw Reactie