Effect Coronacrisis op ontwikkeling Huis voor de Stad

Donderdag 26 maart 2020

Het is niemand ontgaan dat de Coronacrisis ook een grote impact heeft op onze stad. De gemeente zet op dit moment alle zeilen bij om de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn getroffen zo goed mogelijk uit te voeren. Op dit moment zijn we vooral actief om onze inwoners, bedrijven en instellingen in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk te ondersteunen.

De gezondheid van onze inwoners, het naleven van de maatregelen en de ondersteuning van kwetsbare groepen heeft onze volle aandacht. Voor wat betreft de grote lopende gemeentelijke projecten en programma’s - zoals het Huis voor de Stad - geldt dat het gemeentebestuur de komende periode inventariseert wat de crisis betekent voor de voortgang, de prioritering, de planning en de financiën. Dit uiteraard naar aanleiding van de nieuwe realiteit die door de crisis ontstaat. Op basis van deze inventarisatie legt het gemeentebestuur prioriteiten en maakt het keuzes. Zodra er meer bekend is, wordt u nader geïnformeerd.  

Uw Reactie
Uw Reactie