Vertraging bij verplaatsing oude treurwilg

Dinsdag 16 maart 2021

Zoals u misschien heeft gehoord is besloten om de oude treurwilg bij het stadskantoor te verplaatsen naar een plek even verderop in Parc Bruxelles. Het was eigenlijk de bedoeling om de boom in maart te verplaatsen maar dat heeft vertraging opgelopen. Zoals het er nu voorstaat wordt de boom in juli of augustus verplaatst. Dat heeft te maken met nader uit te voeren bodemonderzoek én met het broedseizoen.

Nader onderzoek naar de bodem

Uit bodeminspectie in de grond van de nieuwe bestemming is gebleken dat de bodem niet helemaal schoon is. Dat komt in stedelijke gebieden met een industrieel verleden als Helmond vaker voor. Voordat de boom verplaatst wordt, vindt eerst een meer uitgebreid onderzoek plaats naar de precieze samenstelling van de grond. Dat is ook wettelijk verplicht. Dat onderzoek kan tot enkele maanden duren.

Broedseizoen

Ook hebben we inmiddels te maken met het broedseizoen van de vogels. Formeel juridisch begint het broedseizoen op 15 maart maar vanwege het eerdere mooie weer zijn er nu al vogels die nestelgedrag vertonen. De boom mag volgens de wet niet verzet worden als blijkt dat er vogels in nestelen of broeden.

Sloop stadskantoor verloopt volgens planning

De sloop van het huidige stadskantoor gaat volgens planning gewoon door. De bedoeling is om de boom ná de sloop te verplaatsen maar uiteraard wel vóór de start van de bouw (augustus 2021).

Uw Reactie
Uw Reactie