Definitief Ontwerp bekend

Vrijdag 27 november 2020

Het college van B&W heeft het Definitief Ontwerp voor het nieuwe Huis voor de Stad vastgesteld. Met het Huis voor de Stad wordt een eigentijdse uitvalsbasis voor de medewerkers van de gemeente Helmond gerealiseerd en tegelijkertijd een gebouw van en voor alle Helmonders.

In het ontwerp zijn de uitgangspunten die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld nadrukkelijk meegenomen. Het gaat hierbij om (1) duurzaam, (2) inclusief, open en toegankelijk, (3) economisch vitaal, (4) eigentijds en flexibel en (5) passend en verantwoord. Klik hier voor een infographic over de uitgangspunten van het Definitief Ontwerp. 

Veel partijen zijn betrokken

Bij de totstandkoming van het Definitief Ontwerp zijn veel partijen betrokken geweest. Naast een grote vertegenwoordiging van de eigen organisatie, zijn ook inwoners, omwonenden en andere groepen actief betrokken. Zo is er in november 2019 een bijeenkomst geweest in de Cacaofabriek waar inwoners hun voorkeur konden uitspreken over de vorm van het gebouw. Dat hebben ze ook via een online enquête kunnen doen. In februari van dit jaar hebben verschillende enquêteurs in het centrum inwoners vragen gesteld over welke voorzieningen zij graag in het Huis voor de Stad terug willen zien. In september is een sessie geweest met inwoners over de inrichting en voorzieningen van het Huis voor de Stad. Daarnaast zijn er verschillende bijeenkomsten geweest voor de direct omwonenden. Ook zijn er verschillende sessies geweest met mensen met een fysieke, visuele of auditieve beperking. Er is goed geluisterd naar hun wensen om het gebouw voor iedereen zo toegankelijk mogelijk te maken. Ook een vertegenwoordiging van de gemeenteraad is nadrukkelijk bij het gehele proces betrokken. In december en januari worden scholieren van het ROC Ter AA college betrokken om ook zo goed mogelijk rekening te houden met de belevingswereld van jongeren. De verslagen van al deze bijeenkomsten kunt u op deze website nalezen.

Financiën

Het opgeleverde Definitief Ontwerp is budgetneutraal. Het nieuwe Huis voor de Stad kan betaald worden met geld dat vrij komt uit de besparingen als gevolg van het afstoten van de drie locaties ’t Cour, Boscotondo (die delen waar de gemeente gehuisvest is) en de Zandstraat. 

Vervolg

De volgende ontwerpfase betreft die van het Technisch Ontwerp (TO). Bedoeling is om deze fase in de eerste maanden van 2021 af te ronden. Verder wil de gemeente lokale bedrijven en ondernemers zoveel als mogelijk (passend binnen wet- en regelgeving) een kans geven om mee te bouwen aan het nieuwe Huis voor de Stad. Over hoe dit wordt aangepakt zal de gemeente op korte termijn meer informatie geven. Het huidige Stadskantoor wordt in 2021 gesloopt. Het is de bedoeling dat het nieuwe Huis voor de Stad in 2023 gereed is.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie