Basisontwerp Huis voor de Stad

Donderdag 11 juni 2020

Net als veel andere grote projecten heeft ook het Programma Huis voor de Stad als gevolg van de Coronacrisis in de afgelopen maanden op een lager pitje gestaan. Er is vooral prioriteit gegeven aan de gezondheid en veiligheid van de inwoners. Maar nu presenteren wij met enige vertraging alsnog het basisontwerp voor ons nieuwe Huis voor de Stad.

De gemeenteraad zal zich op korte termijn buigen over dit ontwerp, en ook een besluit nemen om een investeringskrediet hiervoor ter beschikking te stellen. De adviescommissie van de raad vergadert hierover op 23 juni.  Naar verwachting neemt de raad op 30 juni een besluit.  Als de raad het ontwerp vaststelt en de middelen toekent, dan gaat het project vanaf 1 juli over naar een volgende fase. U ziet hieronder de beelden van het basisontwerp.

In september kunt u meepraten!

In het eerste ontwerp is de basis gelegd voor een gebouw dat voldoet aan de criteria zoals vorig jaar vastgelegd in de visie. Het wordt een gebouw dat voldoet aan de criteria 'duurzaam', 'toegankelijk', 'economisch vitaal', 'flexibel' en 'passend bij de stad'. In de komende maanden wordt verder gewerkt aan het definitief ontwerp. Daar worden de inwoners bij betrokken. Zoals het er nu voor staat wordt er in september van dit jaar (2020) een bijeenkomst georganiseerd waarin inwoners met de gemeente over verschillende thema's kunnen meepraten. Thema's die dan aan de orde komen zijn andere 'de inrichting van het voorplein', 'de invulling van de publieke ruimtes', 'de uitstraling van het gebouw' en 'de dienstverlening in het nieuwe gebouw'. De inwoners worden via deze website, de gemeentepagina en via oproepen in de huis-aan-huis krant uitgenodigd. Als blijkt dat een fysieke bijeenkomst in september (door Corona) niet mogelijk is, dan wordt een online bijeenkomst georganiseerd.

Uw Reactie
Uw Reactie