Het Huis voor de Stad krijgt definitief een Carré-vorm

Donderdag 23 januari 2020

Dat heeft de gemeenteraad op 14 januari besloten. In november vorig jaar konden inwoners zich uitspreken over twee mogelijke vormen (stedenbouwkundige volumes); de Carré-vorm en de Toren-vorm. Meer dan 300 inwoners hebben zich in een peiling uitgesproken over beide vormen. Hieruit bleek dat een grote meerderheid de voorkeur had voor de Carré-vorm.

Op basis van de bevindingen heeft de architect nog een aantal aanpassingen doorgevoerd zoals een extra hoogteaccent. Dat heeft geleid tot het voorstel dat op 14 januari aan de gemeenteraad is voorgelegd. Voor de duidelijkheid: het gaat ‘slechts’ over de vorm van het Huis voor de Stad en de wijze waarop deze vorm in de omgeving staat. In de komende maanden gaat de architect aan de slag met het ontwerp, de inrichting en de wijze waarop het gebouw duurzaam een toegankelijk wordt gemaakt. In maart van dit jaar worden inwoners uitgenodigd om hierover mee te praten.

Op 14 januari heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de voorgestelde parkeeraanpak. Die gaat met name uit van parkeren voor ambtenaren in parkeergarage Doorneind. Onderzoek toont aan dat hier ruim voldoende capaciteit is voor ambtenaren die straks werken in het Huis voor de Stad. Voor bezoekers worden direct om het gebouw parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze keuze sluit aan op de visie Bereikbaarheid en Parkeren centrum die in juli door de raad is vastgesteld en die bepaalt hoe de gemeente met parkeren omgaat. De huidige parkeerdruk in de omliggende wijken heeft daarbij ook nadrukkelijk de aandacht. Oplossingen hiervoor worden momenteel binnen die visie uitgewerkt.

Uw Reactie
Uw Reactie