Update stand van zaken

Maandag 14 oktober 2019

Op 10 september heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit genomen, namelijk dat gemeentelijke werklocatie Boscotondo verkocht mag worden.

Boscotondo

Maar wat betekent dit besluit en de eerder genomen besluiten nou eigenlijk voor de stad? We werken toe naar één Huis voor de Stad, maar wat heeft u daar nou aan? Wethouder van Dijk geeft een korte update over de huidige stand van zaken rondom dat nieuwe Huis voor de Stad. Daarin hoort u ook hoe u betrokken kunt zijn bij dit project!

Uw Reactie
Uw Reactie