Peiling-avond over vorm Huis voor de Stad zeer geslaagd

Woensdag 20 november 2019

Op maandagavond 18 november was het zover. David Hess van architectenbureau Kraaijvanger presenteerde in de Cacaofabriek twee opties voor de mogelijke vorm van het nieuwe Huis voor de Stad aan meer dan 120 geïnteresseerden. Het ging hierbij om een carré-vorm en een toren-vorm en hoe deze vormen kunnen worden ingepast in de omgeving. Tussen de presentaties door nam avondvoorzitter Birgit van Eekert ons mee in een peiling. Ruim 80 mensen deden mee en beantwoordden bij elke vorm vijf vragen. De antwoorden waren direct live zichtbaar op een groot scherm. De mensen die niet beschikten over een smartphone konden de vragen schriftelijk beantwoorden. Verder konden de aanwezigen vragen stellen, hun antwoord toelichten en ook tips geven aan de architect. Het was een meer dan geslaagde interactieve avond.

Foto van de zaal tijdens de bijeenkomst op 18 november

Veelbelovend

Op de vraag wat mensen aantrekkelijk vonden aan de carré-vorm werd onder andere geantwoord: ‘de open benedenverdieping’, ‘ontmoeting’, ‘veelbelovend’ en ‘ het open karakter’. Bij de toren-vorm werd onder andere geantwoord: ‘de hoogbouw’, ‘zicht op de stad’, ‘stads karakter’ en ‘imposant gebouw’. Op de vraag wat de aanwezigen graag anders zouden zien werd bij de carré-vorm onder andere geantwoord: ‘ik mis het stads allure’, ‘ik mis een dakterras’ en ‘ik zou graag méér creativiteit in de vormgeving zien’. Bij de toren-vorm werd onder andere geantwoord: ‘ik vrees schaduwwerking’, ‘het mag minder hoog’ en ‘ik mis symmetrie’.

Constructief publiek

Voorzitter Birgit was er maar druk mee deze avond. De aanwezigen schuwden niet om vragen te stellen. Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel wensen. Hoe leuk is het als het publiek kritisch en tegelijkertijd zeer constructief is?! ‘Complimenten voor de mooie en professionele uitwerking. Maar ik maak me wel zorgen over parkeren. Kunnen ambtenaren hun auto straks kwijt?’, was de inbreng van een bezorgde inwoner. Een andere inwoner tipte de gemeente over de toegankelijkheid: ‘Zorg er wel voor dat het gebouw straks ook goed toegankelijk is voor mensen in een rolstoel en dat er geen losse tegeltjes liggen.’ Er waren natuurlijk ook blije reacties: ‘Ik vind het zo fijn dat dit er komt. Ik hoop echt dat het een katalysator voor de omgeving wordt!’

Lichte voorkeur voor de carré-vorm

Van de ruim 80 mensen die op de betreffende avond de vragen hebben ingevuld lijkt een kleine meerderheid meer sympathie te hebben voor de carré-vorm dan de toren-vorm. Op de vraag in welke mate men de carré-vorm herkenbaar vindt als Huis voor de Stad antwoordden vierenvijftig (van de 84) mensen ‘herkenbaar tot zeer herkenbaar’. Dertig mensen antwoordden ‘niet herkenbaar tot ‘enigszins herkenbaar’. Voor de toren-vorm antwoordden negenendertig (van de 86) mensen ‘herkenbaar’ tot zeer herkenbaar’. Zevenenveertig mensen antwoordden ‘niet herkenbaar tot enigszins herkenbaar’. Op de vraag of mensen de carré-vorm uitnodigend vinden antwoordde vijftig (van de 82) mensen ‘uitnodigend tot heel uitnodigend’. Tweeëndertig mensen antwoordden ‘niet uitnodigend tot enigszins uitnodigend’. Op diezelfde vraag over de toren-vorm antwoordden tweeëndertig (van de 83) mensen ‘uitnodigend tot heel uitnodigend’ en eenenvijftig mensen ‘niet uitnodigend tot enigszins uitnodigend’.

Architect en wethouder blij met opbrengst avond

Na afloop gaven architect David Hess en wethouder Harrie van Dijk aan zeer verheugd te zijn met de opbrengst van de avond. David gaf aan op deze avond veel bruikbare input te hebben gehoord. ‘Ik heb veel dingen voorbij zien komen waar ik zeker iets mee kan. Ik ga daar ook direct mee aan de slag.’ Wethouder van Dijk benadrukte het belang van goede communicatie en transparantie: ‘Het is niet gebruikelijk om de mensen al in dit stadium te betrekken maar we willen onze inwoners dan ook al heel vroeg meenemen in ons plannen. Daarnaast gaan we in januari de stad in om onze inwoners vragen te stellen over het Huis voor de Stad en in februari of maart gaan we echt met ze aan de slag met zaken als ‘ontwerp’, ‘inrichting’, ‘materiaalgebruik’ en dienstverlening.

Uw Reactie
Uw Reactie