Een huis voor ons allemaal!

Hier vindt u informatie over het betrekken van de stad.

Een huis voor ons allemaal!

De naam van het project zegt het al; we zijn bezig met het realiseren van een Huis voor de Stad. Dus niet alleen een huis voor de gemeentelijke organisatie, maar juist ook een huis voor onze inwoners, instellingen en bedrijven; een huis voor ons allemaal! Daarom vinden we het als gemeente belangrijk onze inwoners in een vroeg stadium te betrekken. Wat willen zij en wat vinden zij belangrijk? Als we een antwoord hebben op deze vragen kunnen we het toekomstige Huis voor de Stad prima aan laten sluiten op de daadwerkelijke wensen en behoeften van onze inwoners!

Vele stakeholders hebben meegedacht over onze visie

Dat ‘betrekken’ daar zijn we vorig jaar al mee gestart. Meer dan 100 stakeholders met inwoners, bedrijven en instellingen hebben toen met ons meegedacht over een aantal basis uitgangspunten. Dit heeft geleid tot de visie ‘Toekomstgericht werken’. 

Inwoners spreken zich uit over de eerste schetsontwerpen

Het realiseren van een Huis voor de Stad is niet iets wat zomaar even ‘tussendoor’ achter de tekentafel gebeurt. We hebben te maken met veel factoren die belangrijk zijn voor de toekomst. In de visie valt ook terug te lezen dat onze inwoners een duurzaam, publieksvriendelijk, toegankelijk en multifunctioneel gebouw willen. We gaan dan ook heel veel wensen meenemen in het ontwerp. In de komende maanden komt het TOTAL ENGINEERINGS TEAM (een team met architecten, adviseurs etc.) alvast met een aantal eerste schetsontwerpen. Dat zijn nog geen definitieve uitgewerkte ontwerpen maar ‘schetsen’ die een gevoel geven van hoe het er ongeveer uit komt te zien. Zo kunnen we naar een meer concrete ‘richting’ toegroeien. Deze schetsontwerpen leggen we aan onze inwoners voor. Zij kunnen dan hun voorkeur aangeven. Het voorleggen van de schetsontwerpen aan de inwoners gebeurt eind dit jaar. Na deze ‘peiling’ zal de gemeenteraad het favoriete schetsontwerp vaststellen. Deze ‘favoriet’ wordt voor het TOTAL ENGINEERINGSTEAM de basis om weer op verder te borduren. Uiteraard wordt u via de krant, de website en andere kanalen tijdig geïnformeerd van hoe en wanneer u zich uit kunnen spreken over de schetsontwerpen.

Inwoners worden actief betrokken bij de invulling en inrichting

Begin 2020 worden er aan de hand van meerdere thema’s bijeenkomsten georganiseerd waar u uw mening kunt geven of ideeën kunt inbrengen. In deze fase gaat het vooral over de daadwerkelijke invulling en inrichting van het Huis voor de Stad. Er worden bijeenkomsten georganiseerd over (1) de functionaliteiten van het gebouw (hoe willen wij als inwoners gebruik (kunnen) maken van het nieuwe gebouw? Wat vinden wij belangrijk?), (2) over de indeling, inrichting en mogelijk aankleding van de gemeenschappelijke ruimtes, (3) over de aankleding van de directe omgeving (groen etc.) en (4) over de openingstijden. Ook hier geldt dat u tijdig wordt geïnformeerd over wanneer deze bijeenkomsten precies zijn en hoe u hieraan deel kunt nemen.

Uw Reactie
Uw Reactie