Een huis voor ons allemaal!

Hier vindt u informatie over het betrekken van de stad.

Een huis voor ons allemaal!

De naam van het project zegt het al; we zijn bezig met het realiseren van een Huis voor de Stad. Dus niet alleen een huis voor de gemeentelijke organisatie, maar juist ook een huis voor onze inwoners, instellingen en bedrijven; een huis voor ons allemaal! Daarom vinden we het als gemeente belangrijk onze inwoners in een vroeg stadium te betrekken. Wat willen zij en wat vinden zij belangrijk? Als we een antwoord hebben op deze vragen kunnen we het toekomstige Huis voor de Stad prima aan laten sluiten op de daadwerkelijke wensen en behoeften van onze inwoners!

Vele stakeholders hebben meegedacht over onze visie

Dat ‘betrekken’ daar zijn we vorig jaar al mee gestart. Meer dan 100 stakeholders met inwoners, bedrijven en instellingen hebben toen met ons meegedacht over een aantal basis uitgangspunten. Dit heeft geleid tot de visie ‘Toekomstgericht werken’. 

We hebben een peiling gehouden over de vorm

De eerste stap in het ontwikkelproces naar een nieuw Huis voor de Stad is dat er werd nagedacht over de mogelijke vorm van het gebouw en de wijze waarop deze in zijn omgeving past. Pas als er helderheid is over de vorm en de ligging, kan er worden nagedacht over zaken als ontwerp, inrichting, materiaalkeuze en aankleding. De vraag was of we onze inwoners al moesten betrekken in de fase waarin we alleen nog maar nadenken over de vorm van het gebouw. Is dat wel concreet genoeg? Moeten we niet wachten tot er ontwerpen zijn? Toch hebben we ervoor gekozen om de eerste vorm-schetsen voor te leggen aan onze inwoners. Dat gebeurde op 18 november in de Cacaofabriek. Het werd een succesvolle avond waar meer dan 120 inwoners bij waren. Op deze avond presenteerde de architect twee mogelijke vormen van het gebouw. Aan de hand van vijf vragen konden de aanwezigen in een interactieve sessie aangeven wat zij daarvan vonden. Een verslag van deze bijeenkomst leest u door te klikken op deze link.

De inwoners die op deze avond niet aanwezig konden zijn, kregen alsnog de gelegenheid om hun mening te geven op de vorm-schetsen. Dat kon via een online peiling op deze site of via een schriftelijke peiling bij het Stadskantoor, de Stadswinkel of de bibliotheek. Dat kon tot en met 28 november. Klik voor de resultaten van de peiling op deze link.

We stellen onze inwoners vragen in de stad

In januari of februari gaan we de stad in met een microfoon. We willen dan graag van onze inwoners weten wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe Huis voor de Stad. Wat willen ze graag terug zien? Wat willen ze juist niet? Waar hechten zij waarde aan? Wat geven zij ons mee? Uiteraard zullen wij de bevinden van deze ‘roadshow’ bekendmaken via onze bekende kanalen als deze website en Facebook.

We gaan met onze inwoners aan de slag

In februari of maart 2020 zijn we aanbeland in de fase waarin gericht kan worden nagedacht over zaken als ontwerp, inrichting, indeling, materiaalkeuze, functionaliteiten, invulling van groen in de omgeving en dienstverlening. U krijgt dan de gelegenheid om met ons mee te praten, om vragen te stellen, om mee te denken en mogelijk zelfs om mee te tekenen. Ook hier geldt dat u tijdig wordt geïnformeerd over wanneer deze bijeenkomsten precies zijn en hoe u hieraan deel kunt nemen.

Uw Reactie
Uw Reactie