Aanbesteding Huis voor de Stad Helmond gepubliceerd

Vrijdag 12 maart 2021

Donderdag 25 februari is de selectieleidraad, voor het selecteren van een aannemer en installateur(s) voor de realisatie van het Huis voor de Stad in Helmond, conform de Europese niet-openbare procedure gepubliceerd. Deze selectieleidraad bevat de uitleg over het project, de aanbestedingsprocedure, de eisen en selectiecriteria waar gegadigden aan dienen te voldoen. Aan de hand van de leidraad zullen de gegadigden geselecteerd en voor inschrijving uitgenodigd worden tijdens de latere gunningsfase. In dit bericht leest u meer informatie over deze aanbesteding.

Doelstelling

Doel van het Huis voor de Stad is een realisatie van de nieuwbouw binnen het door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp en krediet. De gemeente Helmond heeft hiertoe een Total Engineering Team (Kraaijvanger Architecten, abcnova, Valstar-Simonis, Aronsohn en DGMR) geselecteerd. Zij zorgen mede voor begeleiding van deze aanbesteding.

Omschrijving van de opdracht

De opdracht behelst in hoofdzaak het uitvoeren van sloop-, bouwkundige- constructieve en installatietechnische werkzaamheden. Voor uitvoering van het werk kiest de Gemeente Helmond voor de mogelijkheid om de werkzaamheden door meerdere partijen te laten verrichten. In samenwerking tussen de partijen (coördinatieovereenkomst) zal worden gewerkt aan het gewenste eindresultaat.

De opdracht is verdeeld in de volgende drie percelen:

  • Perceel 1:         Sloop fase 1, grondwerkzaamheden, bouwkundige werkzaamheden en coördinatie over Perceel 2 en 3.
  • Perceel 2:         Elektrotechnische werkzaamheden (E-installaties).
  • Perceel 3:         Werktuigkundige installaties (W-installaties).

Speerpunten aanbesteding

In de aanbesteding staan de volgende speerpunten centraal:

  1. Klimaatneutraal inkopen: zoveel mogelijk vastgelegd in het bestek door gebruik te maken van duurzame materialen.
  2. Social return: invulling gegeven conform het Social Returnbeleid van gemeente Helmond en de bijbehorende bouwblokken methode.
  3. Innovatiegericht inkopen: invulling gegeven met de aanbestedingsstrategie door afdeling inkoop van de gemeente en het TE-Team.
  4. Circulariteit: invulling gegeven door optimale inzet op hergebruik van vrijkomende grondstoffen bij sloop fase 1, inzet van Cradle tot Cradle materialen in het bestek en gunningscriteria waarbij extra inzet op circulariteit meetelt in de waardering.

Publicatie en correspondentie

De aanbesteding wordt geheel digitaal uitgevoerd door middel van het platform van CTM (Complete Tender Management). Dit geldt ook voor communicatie uitwisseling van documenten en dergelijke met betrekking tot de aanbestedingsprocedure. CTM is in Europa een van de leidende platformen voor eTender- en Contractmanagementservices in de publieke sector.

Vanaf de datum van publicatie zijn de ondernemingen, die reeds hun belangstelling voor deze aanbesteding kenbaar hebben gemaakt door het sturen van een aanmelding, in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Van de beantwoording van vragen en overige verstrekte inlichtingen zal door de Gemeente Helmond een Nota van Inlichtingen worden opgemaakt, die deel uitmaakt van de Aanbestedingsstukken. Deze Nota van Inlichtingen wordt gepubliceerd op CTM. De deadline voor de aanmelding voor deze aanbesteding staat op 30 maart 2021.

Uw Reactie
Uw Reactie