Innovatiemarkt: welke oplossing mag niet ontbreken?

Maandag 18 januari 2021

In december 2020 heeft de gemeente een innovatiemarkt georganiseerd. De gemeente wilde graag uit de markt van bedrijven vernemen welke innovatieve ontwikkelingen van toepassing (kunnen) zijn voor het Huis voor de Stad. Welke innovatie of oplossing mag absoluut niet ontbreken? De bedrijven zijn voor de Innovatiemarkt uitgenodigd via een mail en publicatie op Tenderned. Uiteindelijk hebben 15 partijen zich ingeschreven. Ongeveer de helft daarvan heeft een vestiging op minder dan 20 km van Helmond en kan als zodanig als ‘lokaal’ worden bestempeld.

Vijfendertig deelnemers

In de eerste bijeenkomst op 10 december 2020 heeft Total Engineeringsteam/gemeente het Definitief Ontwerp via Teams gepresenteerd aan 35 deelnemers (vertegenwoordigers van de 15 marktpartijen/bedrijven die hebben meegedaan). In de tweede bijeenkomst op 17 december hebben negen marktpartijen een presentatie gegeven aan de gemeente. De gepresenteerde innovaties variëren van circulaire oplossingen (bijvoorbeeld inventief hergebruik van restmaterialen) tot vernieuwende plafondconcepten en van slimme energiesystemen tot vergaande digitalisering in de bouw.

Aanbesteding wordt in februari 2021 openbaar

De innovatiemarkt was geen onderdeel van de Europese aanbesteding zelf. Uiteraard is de deelnemende bedrijven wel te kennen gegeven dat ze mee mogen doen aan de aanbesteding die op februari 2021 openbaar wordt.

Uw Reactie
Uw Reactie