Eerste aanbesteding Huis voor de Stad

Maandag 14 december 2020

De gemeente Helmond heeft zeven lokale sloopbedrijven uitgenodigd om zich in te schrijven voor de aanbesteding voor de sloop van het huidige Stadskantoor in 2021.

Pen met vink

Op die plek wordt het nieuwe Huis voor de Stad gebouwd. De aanbesteding is de eerste in een reeks van veel meer aanbestedingen die gaan volgen. De gemeente wil in de komende jaren zo veel mogelijk lokale ondernemers een kans geven een steentje bij te dragen aan het Huis voor de Stad.

Belangrijk bij de sloop is dat het innovatief en met name circulair gebeurt. Bij circulaire sloop is het de bedoeling dat het sloopmateriaal waar mogelijk hergebruikt kan worden. De lokale ondernemers die zijn uitgenodigd zijn allen in het bezit van het certificaat ‘Veilig en Milieukundig slopen’. De ondernemers krijgen nog dit jaar de mogelijkheid een aanbieding te doen. In het eerste kwartaal van 2021 wordt de opdracht gegund.

Uw Reactie
Uw Reactie