Inwoners: 92.644

Inwoners naar leeftijd en geslacht per 1 januari 2021

 
leeftijd  aantal mannen in % aantal vrouwen in % totaal in %
0-4 2.269 2,4 2.180 2,4 4.449 4,8
5-9 2.536 2,7 2.441 2,6 4.977 5,4
10-14 2.835 3,1 2.599 2,8 5.434 5,9
15-19 2.971 3,2 2.823 3,0 5.794 6,3
20-24 2.904 3,1 2.586 2,8 5.490 5,9
25-29 2.871 3,1 2.750 3,0 5.621 6,1
30-34 3.052 3,3 2.924 3,2 5.976 6,5
35-39 2.918 3,1 2.857 3,1 5.775 6,2
40-44 2.934 3,2 2.921 3,2 5.855 6,3
45-49 3.384 3,7 3.416 3,7 6.800 7,3
50-54 3.910 4,2 3.664 4,0 7.574 8,2
55-59 3.532 3,8 3.253 3,5 6.785 7,3
60-64 2.969 3,2 2.821 3,0 5.790 6,2
65-69 2.393 2,6 2.381 2,6 4.774 5,2
70-74 2.315 2,5 2.407 2,6 4.722 5,1
75-79 1.518 1,6 1.667 1,8 3.185 3,4
80-84 937 1,0 1.177 1,3 2.114 2,3
85 en ouder 534 0,6 995 1,1 1.529 1,7
totaal 46.782 50,5 45.862 49,5 92.644 100

 

Inwoners naar migratie-achtergrond (CBS-definitie) per 1 januari 2021

 
Nederland 66.203 71,5%
EU (excl. Nederland en MOE-landen*) 4.385 4,7%
Polen 4.338 4,7%
overig MOE-land* 994 1,1%
overig Europa 1.401 1,5%
Indonesië/Nederlands Indië 2.111 2,3%
overig westers 322 0,3%
Turkije 2.586 2,8%
Marokko 3.892 4,2%
Suriname 642 0,7%
voormalige Nederlandse Antillen/Aruba 793 0,9%
overig niet-westers 4.977 5,4%
totaal 92.644 100%
% vreemde etniciteit 28,5  

*MOE-landen: Midden/Oost-Europese landen. Hieronder vallen: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije.

Uw Reactie
Uw Reactie