Aantal bezette banen: 43.200

Aantal vestigingen en bezette banen (full- en parttime) naar sectie per 1 april 2019

 
  vestigingen bezette banen
landbouw en visserij 70 200
industrie 470 9.600
nutsbedrijven 30 300
bouwnijverheid 1.050 2.400
handel en reparatie 1.640 8.700
vervoer en opslag 160 1.500
horeca 280 1.400
informatie en communicatie 350 600
financiële instellingen 70 300
verhuur, handel in onroerend goed 70 300
zakelijke dienstverlening 1.360 3.700
roerende goederen 360 1.500
openbaar bestuur 10 1.100
onderwijs 390 2.800
gezondheidszorg en welzijn 820 7.400
cultuur, sport en recreatie 320 600
overige diensten 590 1.000
totaal 8.040 43.200

Noot: aantal banen wordt afgerond op 100, aantal vestigingen op 10

Uw Reactie
Uw Reactie