Inwoners: 91.595

Inwoners naar leeftijd en geslacht per 1 januari 2019

 
leeftijd  aantal mannen in % aantal vrouwen in % totaal in %
0-4 2.365 2,6 2.191 2,4 4.556 5,0
5-9 2.592 2,8 2.572 2,8 5.164 5,6
10-14 2.932 3,2 2.639 2,9 5.571 6,1
15-19 3.070 3,4 2.900 3,2 5.970 6,5
20-24 2.643 2,9 2.390 2,6 5.033 5,5
25-29 2.884 3,1 2.726 3,0 5.610 6,1
30-34 2.867 3,1 2.804 3,1 5.671 6,2
35-39 2.846 3,1 2.840 3,1 5.686 6,2
40-44 2.948 3,2 2.964 3,2 5.912 6,5
45-49 3.776 4,1 3.711 4,1 7.487 8,2
50-54 3.828 4,2 3.537 3,9 7.365 8,0
55-59 3.327 3,6 3.141 3,4 6.468 7,1
60-64 2.759 3,0 2.627 2,9 5.386 5,9
65-69 2.429 2,7 2.425 2,6 4.854 5,3
70-74 2.210 2,4 2.270 2,5 4.480 4,9
75-79 1.425 1,6 1.556 1,7 2.981 3,3
80-84 826 0,9 1.091 1,2 1.917 2,1
85+ 528 0,6 956 1,0 1.484 1,6
totaal 46.255 50,5 45.340 49,5 91.595 100

 

Inwoners naar migratie-achtergrond (CBS-definitie) per 1 januari 2019

 
Nederland 66.920
EU (excl. Nederland en MOE-landen*) 4.358
Polen 3.849
overig MOE-land* 632
overig Europa 1.290
Indonesië/Nederlands Indië 2.147
overig westers 307
Turkije 2.437
Marokko 3.882
Suriname 633
voormalige Nederlandse Antillen/Aruba 752
overig niet-westers 4.388
totaal 91.595
% vreemde etniciteit 26,9

*MOE-landen: Midden/Oost-Europese landen. Hieronder vallen: Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Bulgarije.