Aantal bezette banen: 41.800

Aantal vestigingen en bezette banen (full- en parttime) naar sectie per 1 april 2018

 
  vestigingen bezette banen
landbouw en visserij 70 200
industrie 460 9.300
nutsbedrijven 20 300
bouwnijverheid 980 2.300
handel en reparatie 1.550 8.400
vervoer en opslag 150 1.500
horeca 260 1.400
informatie en communicatie 340 700
financiële instellingen 80 300
verhuur, handel in onroerend goed 70 300
zakelijke dienstverlening 1.250 3.400
roerende goederen 340 1.400
openbaar bestuur 10 1.100
onderwijs 370 2.700
gezondheidszorg en welzijn 750 7.000
cultuur, sport en recreatie 290 600
overige diensten 550 1.000
totaal 7.530 41.800

Noot: aantal banen wordt afgerond op 100, aantal vestigingen op 10