Wijkevenementen (reservering totaal: € 34.500,-)

Dit zijn evenementen die georganiseerd worden voor in beginsel de inwoners van de wijken waarin de evenementen plaatsvinden en die hoofdzakelijk als doel hebben de sociale binding binnen die wijken te vergroten.

Procedure

Organiseert u een wijkevenement? Dan geldt de volgende procedure:

  • Organisatoren van wijkevenementen kunnen maximaal € 2.300 aanvragen.
  • De gemeentelijke bijdrage vanuit het evenementensubsidiebudget bedraagt maximaal 25% van de begrote opbrengsten.
  • Vraag uiterlijk twaalf weken voor aanvang van uw evenement subsidie aan.
  • Vul hiertoe het online aanvraagformulier subsidieverlening evenement in.
  • Voeg als bijlage een projectplan en een begroting toe.
  • De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.
  • Het college neemt uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn kan ten hoogste met 4 weken verlengd worden.
  • Raadpleeg voor de precieze procedure de subsidieregeling evenementen Helmond 2023.
Uw Reactie
Uw Reactie