Evenementenvergunning of -melding in coronatijd

Evenementen zijn activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en die (grotendeels) plaatsvinden in de openbare ruimte. Kleine evenementen die een beperkte impact hebben op de openbare orde, veiligheid en het milieu hoeft u alleen te melden. Voor andere evenementen vraagt u een vergunning aan.

Om ervoor te zorgen dat we in Helmond snel en efficiënt evenementen kunnen faciliteren zodra dit van rijkswege weer is toegestaan, ondernemen we nu al actie. Momenteel brengen we de wensen en behoeften van organisatoren in kaart en stellen we een voorlopige evenementenkalender op. Op basis van de bij ons bekende informatie bereiden we de vergunningverlening alvast ‘in potlood’ voor, zodat we snel kunnen schakelen en de vergunning definitief kunnen maken op het moment dat er groen licht komt.

We merken dat veel organisatoren hun evenementen door willen schuiven naar de tweede helft van dit jaar. Daar waar dit teveel druk levert op de evenementenkalender, treden we in overleg over alternatieven. Als er geen alternatieven gevonden kunnen worden, moeten we keuzes maken. Deze keuzes maken we op grond van de voorrangsbepalingen zoals beschreven in de evenementennota ‘Helmond, veelzijdige evenementenstad’. We geven daarbij voorrang aan bestaande Helmondse evenementen en aan evenementen die (jaarlijks) plaatsvinden op min of meer vaste data.

Zowel voor een meldingsplichtig evenement als voor een vergunningsplichtig evenement gelden voorschriften om de veiligheid te kunnen waarborgen. Deze ontvangt u bij de goedkeuring van uw melding of vergunning.

Melden evenement

Wandeltochten, fietstochten en buurtbarbecues zijn vergunningsvrij als het evenement voldoet aan het besluit ‘Nadere regels meldingplichtige evenementen Helmond 2020’. Er moet wél een melding bij de gemeente gemaakt worden van het evenement. Een melding doet u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement.

Evenementenvergunning

U heeft een evenementenvergunning nodig voor evenementen waar meer dan 250 personen gelijktijdig aanwezig zijn. Bij een aanvraag moet u gedetailleerde documenten bijvoegen. Een evenementenvergunning aanvraag doet u uiterlijk 16 weken voorafgaand aan het evenement. Een evenementenvergunning behandelen we binnen 8 weken. We kunnen deze termijn met 8 weken verlengen.

Online regelen

Via onderstaande knop 'online regelen' kunt u controleren of u een melding moet doen of een evenementenvergunning aanvragen. Hier heeft u de mogelijkheid om in te loggen met DigiD.
Bij de melding of vergunningaanvraag vragen we u om bijlagen. Bekijk hieronder bij 'meer informatie' welke bijlagen u mogelijk nodig heeft.

Klik hier voor het online aanvragen van een evenementenvergunning of evenement te melden.

Kosten

Het indienen van een melding kost niets.  Voor het behandelen van een aanvraag voor een evenementenvergunning betaalt u legeskosten. Het bedrag dat u moet betalen hangt af van het soort evenement (tarieven 2021):

A-evenement

Leidt uw evenement waarschijnlijk niet tot risico’s voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu? Dan betaalt een niet-commercieel evenement € 31,90 en een commercieel evenement € 257,00.

B- of C-evenement

Leidt uw evenement mogelijk of waarschijnlijk tot risico’s voor de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid of het milieu? Dan betaalt u € 513,00.

De genoemde legeskosten zijn exclusief overige kosten. Wanneer u gebruik wenst te maken van gemeentelijke voorzieningen en faciliteiten worden deze kosten doorberekend. Denk hierbij aan precariokosten, kosten voor te nemen verkeersmaatregelen, gebruik van stroom- en watervoorziening en dergelijke.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de evenementencoördinator.

Meer informatie

Wetgeving

Uw Reactie
Uw Reactie