Corona: subsidie aanvragen

Vanwege corona mogen er op dit moment geen evenementen georganiseerd worden. Hoelang de maatregelen blijven bestaan, is onbekend. Om ervoor te zorgen dat u in 2021 wel een evenement kunt organiseren dat voldoet aan de coronaregels, is de huidige subsidieregeling uitgebreid met de ‘Tijdelijke subsidieregeling evenementen Helmond’. Deze tijdelijke regeling geldt zolang de coronamaatregelen voor evenementen gelden. Lees hier meer informatie over de tijdelijke subsidieregeling.

U wilt in de eerste helft van 2021 een evenement organiseren en u heeft nog geen subsidie aangevraagd

 • Vraag dan voor 15 januari 2021 subsidie aan.
 • Het moet gaan om een evenement dat reuring brengt in de stad, maar naar verwachting wel ‘coronaproof’ is.
 • U kunt nu ook subsidie aanvragen voor een evenement waarvoor alleen een meldingsplicht geldt. Het hoeft dus niet om een groot evenement te gaan.
 • U bent wel verplicht om uw evenement te melden bij de evenementencoördinator. Voor grotere evenementen blijft een vergunningplicht gelden.
 • U heeft geen cofinancieringsplicht. Deze subsidievoorwaarde geldt nu niet.
 • Wij vragen u om zo lang mogelijk te wachten met het maken van voorbereidingskosten voor dit evenement. Voorbereidingskosten worden namelijk in principe niet vergoed.
 • Voor het overige geldt de bestaande subsidieregeling.

U hebt uw evenement verplaatst naar de 2021 en heeft hiervoor al subsidie ontvangen

 • Voor u verandert er niets.
 • Als subsidievoorwaarde geldt nog steeds dat het evenement conform het eerder ingediende projectplan wordt uitgevoerd.
 • Meld ons zo snel mogelijk - maar uiterlijk 16 weken voor aanvang van het evenement - als u verwacht dat u het evenement niet conform het projectplan kunt organiseren in 2021.
 • U betaalt de subsidie aan ons terug. Met dit geld subsidiëren wij dan andere evenementen.
 • Voorbereidingskosten worden in principe niet vergoed, tenzij met de gemeente anders is overeengekomen.

U wilt uw eerder ingediende aanvraag intrekken en kiezen voor een nieuwe subsidieaanvraag

 • Trek eerst uw bestaande aanvraag in.
 • Kijk voor wat u vervolgens kunt doen bovenaan deze pagina onder het kopje ‘U wilt in 2021 een evenement organiseren en u heeft nog geen subsidie aangevraagd’.

U wilt een evenement organiseren in de tweede helft van 2021

 • Vraag dan vóór 15 mei 2021 subsidie aan.
 • Het moet gaan om een regulier evenement dat reuring brengt in de stad, maar naar verwachting wel ‘coronaproof’ is.
 • U kunt nu ook subsidie aanvragen voor een evenement waarvoor alleen een meldingsplicht geldt. Het hoeft dus niet om een groot evenement te gaan.
 • U bent wel verplicht om uw evenement te melden bij de evenementencoördinator. Voor grotere evenementen blijft een vergunningplicht gelden. Wij wijzen u erop dat de voorrangsregels voor de afgifte van een evenementenvergunning zijn aangescherpt.
 • U heeft geen cofinancieringsplicht. Deze subsidievoorwaarde geldt nu niet.
 • Wij vragen u om zo lang mogelijk te wachten met het maken van voorbereidingskosten voor dit evenement. Voorbereidingskosten worden namelijk in principe niet vergoed.
 • Voor het overige geldt de bestaande subsidieregeling.

Op donderdagavond 20 mei is er gelegenheid om de aanvraag kort te presenteren aan de Adviescommissie subsidies evenementen Helmond. De adviescommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het college over de hoogte van de subsidies voor de reguliere evenementen.

Online subsidie aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u subsidie aanvragen. Vul hiervoor het ‘aanvraagformulier subsidieverlening evenement’ in via onderstaande 'Online regelen' knop, voeg alle gevraagde bijlagen toe en verstuur de aanvraag met bijlagen naar de gemeente.

Online uw subsidie verantwoorden

Als u voor uw (basis- of reguliere) evenement een subsidie van méér dan € 5.000 heeft ontvangen, moet u binnen 13 weken na afloop van het evenement de besteding hiervan verantwoorden. Vul hiervoor het ‘aanvraagformulier subsidievaststelling evenement’ in via onderstaande  ‘Online regelen’ knop, voeg alle gevraagde bijlagen toe en verstuur de aanvraag met bijlagen naar de gemeente. 

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de evenementencoördinator.

Uw Reactie
Uw Reactie