VVV event info

Maand van de Filosofie: Afrika

Twee avonden over Afrikaanse Filosofie aan de hand van het boek: Socrates en Orunmila (Ten Have 2017) van Sophie Oluwole.

Òrúnmìlà wordt gezien als de ‘Socrates’ van de Afrikaanse filosofie en leefde in de 5e eeuw voor Christus. In de zogenaamde Ifa-verzen zijn de wijsheden van deze filosoof eeuwenlang mondeling overgedragen. Mondelinge overlevering wordt al te vaak minachtend geïnterpreteerd als verhaaltjes vertellen aan het kampvuur. De Ifa-verzen werden echter met militaire discipline ingestudeerd, aangeleerd en eindeloos getraind. De verzen zijn geniaal gerubriceerd en deze rubricering maakt het mogelijk om een vers zodanig te selecteren dat de hulpbehoevende een nieuw inzicht in zijn situatie verkrijgt.Professor Sophie Olúwolé heeft haar hele leven deze wijsheden bestudeerd en in het bovengenoemde boek gaat zij de vergelijking aan met de westerse filosofische traditie. Haar stelling is dat er een klassiek Afrikaanse filosofie bestaat en dat deze filosofie het verdient erkend te worden als volwaardig, naast andere tradities, als de westerse, de Chinese, de Indiase, op het wereldtoneel van de filosofie, omdat andere tradities van de Afrikaanse filosofie kunnen leren.

Maand van de Filosofie: Afrika

Details

  • Datum: dinsdag 14 april 2020
  • Begintijd: 20:00 uur
  • Eindtijd: 22:00 uur
  • Adres: Sperwerstraat 2, 5702 PJ HELMOND
  • Meer informatie: info@bethlehemkerk-helmond.nl 0492 539 470
Uw Reactie
Uw Reactie