Nevenfuncties Elly Blanksma

Wilt u weten wat de burgemeester nog meer doet? Dat leest u hieronder.

  • Per 1 september 2020
  • Informele overleggen + plaatsvervangende lidmaatschappen zijn niet opgenomen
  • Inkomsten worden na afloop van het kalenderjaar toegevoegd *vergoede reiskosten zijn van betreffende bedragen afgetrokken

Overzicht nevenfuncties (bezoldigd):

  • Lid Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet (inkomsten 2019: € 921)
  • Voorzitter Raad van Toezicht NIBUD (Nationaal Instituut budgetvoorlichting) (inkomsten 2019: € 2.834)
  • Voorzitter Stichting toetsing verzekeraar (inkomsten 2019: € 7.500)
  • Lid Raad van Toezicht DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) (inkomsten 2019: n.v.t.)
  • Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Huis de Buren (inkomsten 2019: € 150)
  • Lid Raad van Toezicht Opera Zuid (inkomsten 2019: n.v.t.)
  • Lid Nationaal Comité Veteranendag (inkomsten 2019: n.v.t.)
Uw Reactie
Uw Reactie