Juli

  • Garrelt de Graaf

    Nieuwe griffier gemeenteraad

    vrijdag 8 juli 2022
    Garrelt de Graaf (43) wordt voorgedragen als nieuwe griffier van de gemeenteraad. Het voorstel om hem aan te wijzen, wordt op 19 juli 2022 door de raad besproken. Hij start in zijn nieuwe functie op 1 oktober.

Uw Reactie
Uw Reactie